Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

T

Mustafa Kemal Koyutürk

Tacir

by Mustafa Kemal Koyutürk - Tuesday, 19 May 2020, 8:36 AM
 

Tacir ; 

Ticaretle uğraşan kimse, tüccar.


Betül Bulut

TAHAKKUK

by Betül Bulut - Sunday, 10 May 2020, 12:01 PM
 

Hak kazanma, gerçekleşme.


Ayla Sürücü

Tahakküm

by Ayla Sürücü - Monday, 3 May 2021, 8:30 AM
 

Baskı kurmak, zorbalık yapmak.


Picture of Bahar Karayün

tahayyül

by Bahar Karayün - Friday, 6 November 2020, 9:50 AM
 

hayal etmek


Picture of Merve Şen

Takdir

by Merve Şen - Thursday, 13 June 2019, 10:15 AM
 

Bir işletmede görev alan çalışanların katma değer sağlayacak her türlü faaliyette ortaya koydukları başarıların ya da performansın paylaşılmasını ve katkı sağlayan çalışanların ödüllendirilmesi ile diğer personelin özendirilmesini sağlayan yaklaşımlar bütünüdür


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Taktik plân

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:06 PM
 
Hazırlanan stratejik plânların uygulamaya konması için gerekli olan plân.

Picture of melis uzun

TAKYİDAT

by melis uzun - Wednesday, 12 August 2020, 2:11 PM
 

Takyidat belgesi herhangi bir gayrimenkul üzerinde 3. kişilerin yararına konulmuş ve gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkını farklı şekillerde sınırlayan ön alım, haciz, intifa, şufa, irtifak gibi hakların bildirildiği belgedir.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Talep

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:06 PM
 
Satın alma gücü olan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere karşı gösterdikleri istekler.

Cansu Özen

Tam İstihdam

by Cansu Özen - Wednesday, 16 December 2020, 3:53 PM
 

Bir ekonomide mevcut olan bütün üretim faktörlerinin yani emeğin, sermayenin, toprağın ve girişim gücünün tam olarak kullanılmasıdır.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Tanıtım

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:07 PM
 
Bir mal, hizmet, yer, fikir, kişi, ya da kurum hakkında herhangi bir bedel ödemeksizin yayınlanan haberlerin tümü.

Derya Göktaş

TANSIK

by Derya Göktaş - Thursday, 2 April 2020, 8:32 AM
 

İnsan aklının alamayacağı,şaşırtıcı ,olağanüstü olay,mucize.


Ayla Sürücü

Taraça

by Ayla Sürücü - Wednesday, 10 February 2021, 10:46 AM
 

  1. Bir yapının damında çevresi ve üstü açık yer, teras.
  2. Toprakla ya da başka bir gereçle elde edilen, bir duvarla desteklenen yüksek düzlük.


Picture of Aynur Dağ

TASHİH

by Aynur Dağ - Friday, 31 January 2020, 8:41 AM
 

düzenleme,yanlışın yerine doğruyu koyma.


Ayla Sürücü

Tavizkar

by Ayla Sürücü - Monday, 3 May 2021, 8:30 AM
 

Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ödün verme.


Picture of Nihal Genç

Tax

by Nihal Genç - Wednesday, 24 April 2019, 6:41 PM
 
İngilizcede "tax" kelimesi vergi demektir.

Picture of Mustafa Anıl Kayı

Taykonot

by Mustafa Anıl Kayı - Wednesday, 24 April 2019, 8:32 PM
 

Astronotun Çince karşılığı


Ayla Sürücü

Teatral

by Ayla Sürücü - Tuesday, 29 June 2021, 5:39 PM
 

Tiyatroya ait olan anlamına gelmektedir. İkinci bir anlamı ise kişilerin abartılı ve yapmacık bir şekilde davranmasına verilen isimdir.


Picture of Tebessüm Özbay

Tebessüm

by Tebessüm Özbay - Tuesday, 14 January 2020, 10:05 AM
 

Gülümseme.Dilimize Arapçadan geçmiştir. Gülümsemek manasına gelen besım kelimesinden türetilmiştir. 


İsmail Uğur Tekin

Tecessüs

by İsmail Uğur Tekin - Tuesday, 2 July 2019, 11:12 AM
 

Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma.


Picture of Nurcan Kocaman

teçhil

by Nurcan Kocaman - Friday, 3 January 2020, 9:37 AM
 

bir kimsenin bilgisizligini ortaya koyma yüzüne karsı soyleme


Ayla Sürücü

Tefessüh

by Ayla Sürücü - Saturday, 17 April 2021, 4:57 PM
 


Kişisel ve  toplumsal niteliklerini yitirme, bozulma, çürüme, kokuşma.


Picture of Merve Kara

Tehlike

by Merve Kara - Sunday, 28 April 2019, 9:18 PM
 

 İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder 


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Tek kullanımlı plân

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:08 PM
 
Bir defalık kullanılmak üzere oluşturulan plân.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Tek üretim sistemi

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:07 PM
 
Bir tek üretim biriminin belirli bir yerde yapılması.

Picture of Burcu Erken

Tekamül

by Burcu Erken - Monday, 30 September 2019, 11:55 AM
 

Olgunlaşma,gelişme,evrim


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Teknik yetenek

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:09 PM
 
Teknikleri, yöntemleri, donatımları ve süreçleri kullanma ve anlama yeteneği.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Teknoloji

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 4:08 PM
 
Mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemler.

Ayla Sürücü

Temerküz

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 


Bir yerde toplanma.Hayriye Domurcuk

Temerrüt

by Hayriye Domurcuk - Tuesday, 30 June 2020, 8:45 AM
 
Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

Hülya Semin Aslan

Tenakuz

by Hülya Semin Aslan - Monday, 6 April 2020, 8:31 AM
 

Çelişki,çelişme.


Ayla Sürücü

Teoloji

by Ayla Sürücü - Wednesday, 16 June 2021, 8:31 AM
 

Tanrı bilimi. İlahiyat


Ayla Sürücü

Terakki

by Ayla Sürücü - Wednesday, 16 June 2021, 8:32 AM
 

Gelişme, ilerleme, yükselme.


Büşra Yaren Acar

Terapötik

by Büşra Yaren Acar - Monday, 8 April 2019, 5:01 PM
 

İngilizcesi: Therapeutic  

Tedaviye ait, tedavi edici anlamındadır. 


Tahsin ÖZER

Tercübe Aktarım

by Tahsin ÖZER - Friday, 22 May 2020, 8:33 AM
 

Uzman personelce verilen bilgi ve pratik yaşanmış uygulamaların anlatılması


Gulnar Quluzade

teşrif etmek

by Gulnar Quluzade - Saturday, 4 July 2020, 10:43 AM
 

şereflendirmek, onurlandırmak.


Picture of Cüneyd Dayınlarlı

teşrik-i mesai

by Cüneyd Dayınlarlı - Monday, 20 April 2020, 12:02 PM
 

Ortak çalışma demektir. Çok çok eski(meyen) zamanlara ait bir tamlama olarak algılansa da günümüzde bu tamlamanın "mesai" sözcüğü kullanılmaktadır ancak "fazladan çalışma" anlamıyla kullanılır olmuştur. Hayırlı mesailer efendim smile

Cümlede Kullanımı

Zat-ı âlileriniz ile teşrik-i mesai etmiş ve bendeniz ziyadesiyle bundan müstefid olmuş idim. 


Ufuk Ilter

Tevafuk

by UFUK İLTER - Monday, 11 May 2020, 6:39 PM
 

Birbirine denk gelme, latîfâne (hoş, zarif) bir şekilde uyum içinde olma anlamına gelir.


şenay Yalçinkaya

Tevazu

by Şenay YALÇINKAYA - Monday, 29 June 2020, 4:21 PM
 
  1. alçakgönüllülük.
  2. gösterişsizlik, yalınlık


Özgür Lenger

Tevdiat

by Özgür Lenger - Thursday, 23 April 2020, 7:13 PM
 

Para yatırma, emanet etme anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür


Ayla Sürücü

Teyakkuz

by Ayla Sürücü - Wednesday, 19 May 2021, 12:45 PM
 

Uyanık olma. UyanıklıkPage:  1  2  (Next)
  ALL