Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

K

Picture of Görkem Mengüşlü

Kabiliyet

by Görkem Mengüşlü - Thursday, 18 June 2020, 8:36 AM
 
Bir yetenek, belirli bir seviyede belirli bir işi yapma yeterliliğinin bir bileşenidir. 

Picture of Alp Osman Biçersin

kadim

by Alp Osman Biçersin - Monday, 22 April 2019, 8:36 PM
 

Başlangıcı olmayan, eski, ezelî


Irem Aydin

Kadın

by Irem Aydin - Monday, 30 September 2019, 11:52 AM
 

Bayan değil. Kadın.


Picture of İlhan Ezel

KAHİR EKSERİYET

by İlhan Ezel - Friday, 23 August 2019, 9:09 PM
 

Bir topluluktaki belli özellikleri birbirine benzeyen ve ezici çoğunluğa sahip grup.


Picture of Kadir Cebecioğlu

Kaizen

by Kadir Cebecioğlu - Wednesday, 22 May 2019, 2:01 AM
 

Sürekli iyileştirme.


Picture of Yağmur özcanoğulları

Kakafoni

by Yağmur özcanoğulları - Tuesday, 17 September 2019, 2:14 PM
 

Çirkin ses


Picture of İsmail Yüksel

kakofoni

by İsmail Yüksel - Wednesday, 6 March 2019, 5:05 PM
 
Ses uyumsuzluğu,çirkin ses.

Picture of halil apdullah ungan

Kaldera

by halil apdullah ungan - Wednesday, 11 December 2019, 12:40 PM
 

Volkan konilerinin şiddetli bir şekilde patlaması ile oluşan, kraterden daha büyük kazan biçimindeki çukurluklar. Örneğin Yellowstone Kalderası, jeolojik tarihi içerisinde birçok güçlü volkanik patlama tarafından oluşturulmuştur. Ülkemizde bulunan Nemrut kalderası bunlardan birisidir.


Picture of Haydarhan Demiröz

Kalender

by Haydarhan Demiröz - Monday, 30 September 2019, 11:52 AM
 

Yaradılışça alçakgönüllü ve gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan ve öyle yaşayan kimse. 


Picture of BANU YÜKSEL GİDER

Kalifikasyon

by BANU YÜKSEL GİDER - Friday, 23 August 2019, 9:09 PM
 

Nitelik,özellik,yeterlilik


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Kalite

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:44 PM
 
Günümüz üretiminde birici önceliği alan bir tüketici beğenisi.

Cansu Özen

Kalkınma

by Cansu Özen - Wednesday, 16 December 2020, 3:53 PM
 

Bir ekonomide eğitimin kalitesinin artması, gelir dağılımının düzelmesi, temiz suya erişimin yaygınlaşması, altyapının geliştirilmesi gibi eylemler sonucunda toplumun refahının artmasıdır.


Picture of Berna Genç

kallavi

by Berna Genç - Thursday, 20 February 2020, 8:51 AM
 

vezir veya sadrazamların giydiği bir tür  kavuk.


Gülşah Ertürk

kam

by Gülşah Ertürk - Wednesday, 29 April 2020, 11:51 AM
 

zevk,mutluluk,tat.Picture of lale doğu

Kama

by lale doğu - Monday, 15 June 2020, 4:33 PM
 

Silah olarak kullanıan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak.


Ebru Çokçetin

Kambiyo

by Ebru Çokçetin - Thursday, 12 March 2020, 5:45 PM
 

Para yada para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Kampanya

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:48 PM
 
Belirli bir amaca ulaşmak için ve bir konu ya da düşünce çevresinde oluşturulan, planlanmış ve düzenleştirilmiş bir dizi satış çabası.

Jeyran Yusifova

Kamu İktisadi Teşebbüsler

by Jeyran Yusifova - Sunday, 16 August 2020, 7:16 PM
 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler), toplumsal amaçlı işletmeler olarak kamu tarafından kurulmuşlardır.


Picture of Bedreddin Aktaş

Kanunname-i Ticaret

by Bedreddin Aktaş - Monday, 10 June 2019, 6:16 PM
 

Ticari işlere yönelik olarak ülkemizde çıkarılan ilk kanun, 1850 tarihli Ticaret Kanunu.


Picture of Taner Gökbunar

Kar maksimasyonu

by Taner Gökbunar - Tuesday, 2 July 2019, 11:11 AM
 

Bir işletmenin belirli bir zaman dili içerisinde karlılık oranlarını encoklama işlemine denir.


Picture of Bilal Dede

Karabatak

by Bilal Dede - Monday, 15 July 2019, 10:35 AM
 

Denizde yaşayan bir görünüp bir kaybolan ve balıkçıl bir kuşdur. Soysal medya da kullanıcıları içinde kullanılır 


Picture of Özgen Arslan

Kariyer

by Özgen Arslan - Wednesday, 11 December 2019, 12:40 PM
 

Geçit,yol


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Karlılık

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:46 PM
 
Belirli bir zaman kesiti içinde, işletme faaliyetleri sonucunda elde olunan toplam net kârın, o zaman kesitinde kullanılan kapitale oranı.

Picture of Taner Gökbunar

Karma işletme

by Taner Gökbunar - Tuesday, 2 July 2019, 11:11 AM
 

Kamu ve özel sektör tarafından birlikte işletilen işletme türüdür.


Ayla Sürücü

Kartol

by Ayla Sürücü - Monday, 8 February 2021, 1:10 PM
 

Bayburt, Artvin, Erzurum, Erzincan dolaylarında "patates" anlamında kullanılan bir kelime. Rus işgalinden sonra Rusçadan geçmiş. Rusça da "kartofel".

 Picture of Kubilay Ozan ÇETİN

Katesin

by Kubilay Ozan ÇETİN - Friday, 28 February 2020, 4:22 PM
 

Nasılsın anlamına gelir 


Ayla Sürücü

Katre

by Ayla Sürücü - Monday, 1 February 2021, 10:28 AM
 

Damla, damlayan şey.


Esra ünal

Kavram

by Esra ünal - Friday, 1 May 2020, 10:21 AM
 
dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dilde anlatım buluşudur.Ozan Özçelik

Kavram (yaratıcılık)

by Ozan Özçelik - Monday, 8 June 2020, 9:09 AM
 

Yaratıcılık, olmayan birşeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farkli yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmekdir.


Süleyman Göz

Kavram.

by Suleyman Goz - Thursday, 7 May 2020, 8:37 AM
 

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir sınıflamadır.


Elif şengül

kavrama

by Elif şengül - Wednesday, 11 December 2019, 12:40 PM
 

okuduğumuzu iyice, derinlemesine anlayarak ayrıntılarına vakıf olma, içselleştirerek okuma.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Kavramsal yetenek

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:48 PM
 
İşletmenin bütününe yönelik politika ve stratejiler geliştirme.

Picture of Meryem Erbaş

Kavşak

by Meryem Erbaş - Monday, 10 February 2020, 11:40 AM
 

Ulama yapılırken anlatım bozukluğuna sebep vermemek için yarım durak verilmesine denir. 


Talip Bozyılan

kaynak dil /erek dil

by Talip Bozyılan - Monday, 30 March 2020, 10:55 PM
 

Metnin yazıldığı asıl dil, orijinal yazı veya asıl dilde konuşan kişinin diline kaynak dil denir.

Kaynak dilden  yapılan her türlü çevirinin uyarlandığı dile Erek dil ya da hedef dil denir.


Ayla Sürücü

Kayropraktik

by Ayla Sürücü - Monday, 12 July 2021, 8:31 AM
 

Sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemidir. Genel hedef omurgada var olduğu düşünülen oynamaları ortadan kaldırmaktır.


Onur BAŞ

kazan kazan prensibi

by Onur BAŞ - Thursday, 25 June 2020, 8:38 AM
 

sen varsan bende varım anlamını taşır...


Picture of Hilal Kılıç

keenlemyekün

by Hilal Kılıç - Monday, 5 August 2019, 12:25 PM
 

daha önce hiç yaşanmamış gibi


Gül Bilge Sungur

Keep it up!

by Gül Bilge Sungur - Monday, 8 June 2020, 9:08 AM
 

Aynen böyle devam! Sakın bırakma!


Hülya Semin Aslan

Kehkeşan

by Hülya Semin Aslan - Monday, 6 April 2020, 8:31 AM
 

Samanyolu. Saman uğrusu. (Gökte sık yıldız ışıklarıyla hasıl olan yol biçimi uzayıp giden ışıklı manzara.)
Ayla Sürücü

Kelamıkibar

by Ayla Sürücü - Friday, 25 June 2021, 5:13 PM
 

Büyüklerin özlü sözleri Hem hayat tecrübesi hem de düşünce zenginliği veren, nadide sözlerdir.Page:  1  2  3  (Next)
  ALL