Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

İ

Rüzgar Merih Türkmen

İANE

by Rüzgar Merih Türkmen - Sunday, 26 May 2019, 4:36 PM
 

Yardım anlamına gelmektedir

örnek:onlar iane ile ayaktalar


Ayla Sürücü

İBARE

by Ayla Sürücü - Friday, 29 January 2021, 4:31 PM
 

 Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç kelimelik söz.


Mahmut Eren Uslu

İbram

by Mahmut Eren Uslu - Monday, 6 July 2020, 5:49 PM
 

Israrla rica etmek. Usandırıncaya kadar üzerine düşmek 


Picture of Yıldız Karaman

İBRANAME

by Yıldız Karaman - Tuesday, 2 July 2019, 11:10 AM
 

İşçinin işten ayrılırken İş Hukuku ve İş Sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hak ve alacağını aldığını gösterir belgeye denir.


Picture of Rabia sumengen

İbraz

by Rabia sumengen - Thursday, 23 July 2020, 8:33 AM
 

Göstermek, ortaya koymak . 


Ayşenur Yıldırım

İç Denetim

by Ayşenur Yıldırım - Thursday, 9 July 2020, 12:45 PM
 

Kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.


I

Elif şengül

iç ses

by Elif şengül - Friday, 3 April 2020, 1:05 PM
 

içimizde susmayıp hep konuşan ikinci beni susturmak, özellikle okurken.


İ

şeyma Sever

İcaz

by Şeyma Sever - Wednesday, 27 May 2020, 8:58 AM
 

az sözle çok şey anlatma sanatı. 


I

Picture of Beyza Nur Sezer

ICD

by Beyza Nur Sezer - Monday, 13 May 2019, 3:08 PM
 

Hastanelerde kullanılan hasta kodu


Picture of Serpil Akyol Erden

içerik

by Serpil Akyol Erden - Monday, 17 February 2020, 6:29 PM
 

bir şeyin içinde bulunanların bütünü


İ

Picture of Samet öz

İcmal

by Samet öz - Wednesday, 6 May 2020, 5:17 PM
 

Özet , özetleme , kısaltma.


I

Kamil ÇANKAYA

içselleştirme

by Kamil ÇANKAYA - Monday, 4 May 2020, 8:35 AM
 

Etrafta olan biteni kabullenmek, yadırgamamaya başlamak; çıkan sonuçları yorumlayıp, içe aktarmak anlamında kullanılır


İ

Picture of Meltem Pekbaş

İçselleştirmek

by Meltem Pekbaş - Thursday, 23 January 2020, 8:40 AM
 

duygu, hareket, davranış gibi tanımlamaları kişinin kendi etken süzgeçlerinden geçirip, çıkan sonuçları yorumlayıp, içe aktarılmasıdır.


I

Yaren Anil

içtimai

by Yaren Anil - Thursday, 30 January 2020, 9:24 AM
 

sosyal, toplumsal


İ

Ayla Sürücü

İçtimai hayat

by Ayla Sürücü - Thursday, 24 June 2021, 10:40 AM
 

Toplumsal hayat.


Ayla Sürücü

İçtinap etmek

by Ayla Sürücü - Tuesday, 4 May 2021, 5:53 PM
 

Sakınmak, çekinmek, kaçınmak.Zehra Altıntaş

İdame

by Zehra Altıntaş - Monday, 6 July 2020, 5:50 PM
 

Sürüp gitmesini sağlama, sürdürme 


Picture of Gökçen Acar

İdeoloji

by Gökçen Acar - Monday, 15 July 2019, 10:35 AM
 

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünüdür.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

İhtiyaç

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:13 PM
 
Tüketicilerin içinde bulundukları koşullar ile içinde bulunmayı arzu ettikleri koşullar arasındaki farklılık.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

İkincil piyasa

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:14 PM
 
Daha önce alım ve satıma konu olmuş finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasa.

Picture of Aysun Özşişli

İkna

by Aysun Özşişli - Tuesday, 4 February 2020, 10:21 AM
 

Diğer kişi veya kişilerin tutum ve davranışlarını etkileme eylemidir..


Picture of Seren Akbulut

İkna becerisi

by Seren Akbulut - Wednesday, 11 March 2020, 10:16 AM
 

İkna


Vildan çavuş

İktisat

by Vildan ÇAVUŞ - Monday, 18 May 2020, 8:32 AM
 

İktisat veya "ekonomi" üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütünü ile bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır. mevcut kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olması, iktisat biliminin ortaya çıkma nedenidir.


Öykü Irmak Özkan

İlahi Bakış Açısı

by Öykü Irmak Özkan - Wednesday, 15 July 2020, 12:06 PM
 
Her şeyi bilen,tanrısal bakış açısı...

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

İletişim

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:15 PM
 
Bilgi, duygu, düşünce ve anlayışın bir taraftan diğer tarafa aktarılması süreci.

Tuğba Özbay

İletişim

by Tuğba Özbay - Thursday, 4 March 2021, 9:36 AM
 

Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.


Tuğba Özbay

İletişim Kanalı

by Tuğba Özbay - Thursday, 4 March 2021, 9:36 AM
 

Mesajın göndericiden alıcıya doğru aktığı yol ifade eder.


I

Elif şengül

ilk izlenim

by Elif şengül - Tuesday, 21 January 2020, 9:26 AM
 

tanışma esnasında karşımızdakine ilk 30 saniyede hissettirip sonradan zihinde kalan hakkımızdaki düşünce, kanaat


Elif şengül

ilk izlenimin önemi

by Elif şengül - Tuesday, 4 February 2020, 10:21 AM
 

sunum yapan kişi ilk izlenimin sunumundaki etkisini göz ardı etmemesi sunumunu başarılı kılar


İ

Ayla Sürücü

İlkel beyin

by Ayla Sürücü - Wednesday, 2 June 2021, 9:38 AM
 

 Tehlikelerden korunmak, kendimizi savunmak, üremek, yemek yemek gibi en ilkel ihtiyaçlarımızı yöneten beynimizdir. Bilim insanları, bilinçaltımızın gerçek patronunun ilkel beynimiz olduğunu söylerler. İnsanın ilkel beyni hayatta kalmaya ve kendi çıkarını korumaya programlanmıştır.


I

Picture of Çağla CAN

ill (İngilizce)

by Çağla CAN - Monday, 5 August 2019, 12:25 PM
 

hasta demek


Picture of Taner Gökbunar

illiyet bağı

by Taner Gökbunar - Monday, 21 June 2021, 4:33 PM
 

hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir.


İ

Picture of Mehmet Öner

İltica

by Mehmet Öner - Friday, 24 May 2019, 10:39 PM
 

Uluslararası hukukun yabancı devlet vatandaşlarına tanıdığı bir imkan.


Ayla Sürücü

İmajin

by Ayla Sürücü - Sunday, 7 February 2021, 8:52 PM
 

Gözünde canlandırma


Ayla Sürücü

İmbat

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 


Yazın, gündüzleri denizden karaya doğru esen serin mevsim rüzgarına Ege Bölgesi’nde verilen ad.


Benginur Albayrak

İMGE

by Benginur Albayrak - Monday, 15 June 2020, 4:33 PM
 

Düşsel olarak tasarlanan ve gerçekleşmesi özlem olarak duyumsanan şey, düş, hayal, hülya.


I

Picture of Songül Kamar

imtiyaz

by Songül Kamar - Wednesday, 11 December 2019, 12:39 PM
 

başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu.


İ

Picture of İlkay Çakmak

İnclude

by İlkay Çakmak - Wednesday, 1 July 2020, 1:30 PM
 

Dahil etmek


I

Betül Bulut

individual

by Betül Bulut - Sunday, 10 May 2020, 11:59 AM
 

Bireysel.


İ

Ayla Sürücü

İnfial

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
   1. Birine kızgınlık duyma, kızma, içerleme, öfkelenme.
  2. Herhangi bir şeyden ruhsal olarak etkilenme.Page:  1  2  3  (Next)
  ALL