Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

H

Picture of Ata Cumhur Ertürk (Eğitmen)

Hacker

by Ata Cumhur Ertürk (Eğitmen) - Friday, 23 August 2019, 9:09 PM
 

Mevcutta bulunan cihazların kullanım amacının dışında kullanımını teoride ve pratikte uygulayarak, merakını gideren insan türü.


Esra özcan

Haddizâtında

by Esra özcan - Monday, 6 July 2020, 5:49 PM
 

Esasında, aslında. 


Murat Karademir

Hafıza

by Murat Karademir - Friday, 23 August 2019, 9:09 PM
 

Yaşantıları, öğrenilen konuları bilinçli olarak akılda tutma, saklama gücü, bellek.


Mirzagha Safarli

Hakkaniyet

by Mirzagha Safarli - Monday, 4 May 2020, 3:15 PM
 

Adaletle karıştırılır, lakin ondan daha güçlü bir kavramdır


Picture of Pınar Korun

Hal dili

by Pınar Korun - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Davranışlarımızla bir ahlakı veya doğruyu yaşayarak aktarma. 


Hüsniye çömlekçi

halet

by Hüsniye çömlekçi - Wednesday, 26 February 2020, 8:40 AM
 

İsim olarak kullanılır.
Durum demektir.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Halkla ilişkiler

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:55 PM
 
Bir kurumun malları ve hizmetleri hakkında topluma iletiler sunulması.

Yeliz Gündüz

Hamiyet

by Yeliz Gündüz - Monday, 27 April 2020, 12:09 PM
 

Milletinin, yurdunun yakınlarının şerefini koruma gayreti, milli şeref ve haysiyet, fazilet

Değerlere yönelik saldırılar karşısında öfkelenme, utanç verici bir işi yapmaktan kaçınma gibi anlamları olan ahlak terimi.


Ayla Sürücü

Handikap

by Ayla Sürücü - Sunday, 20 June 2021, 1:18 PM
 

  1. At yarışlarında, biniciyle eyerin toplam ağırlığının koşu için gerekli olan ağırlığa ayarlanması.
  2. Elverişsiz durum, engel.


Picture of Mehmet öngör

Handiyse

by Mehmet öngör - Thursday, 19 December 2019, 11:40 AM
 

Hemen hemen,neredeyse, yakın zamanda.


Picture of Su çelikli

Hangry

by Su çelikli - Monday, 30 September 2019, 11:51 AM
 

açken sen sen değilsin smile açlıktan kaynaklı duyulan öfke kızgınlık

do not deal wtih me whem ı am hangry smile


Ayla Sürücü

Hare

by Ayla Sürücü - Tuesday, 29 June 2021, 9:30 AM
 

Kimi nesnede, canlıda, göz ve benzeri şeylerde görünen parlak çizgiler.


Zeynep Sena Akşehirli

Harikulade

by Zeynep Sena Akşehirli - Wednesday, 10 June 2020, 8:42 AM
 

eşi benzeri bulunmayan, bir benzeri olmayan.


Ayla Sürücü

Harman

by Ayla Sürücü - Monday, 28 June 2021, 8:38 AM
 

Biçildikten sonra bir düzlük üzerine yayılan tahıl demetlerinin üzerinden döven geçirilerek tanelerinin başaklarından ayrılması işi.


Picture of Ecem Salihoğlu

Hasbelkader

by Ecem Salihoğlu - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Raslantı sonucu meydana gelen, tesadüf eseri. 


Yasemin Sonmez

Hasılat

by Yasemin Sonmez - Friday, 8 May 2020, 8:42 AM
 

Belli bir dönemde satılan mal veya hizmetlerin karşılığında toplanan gelirlerin tümü.


Elvan Özcan

Hasta Endeksi Bölümü

by Elvan Melike Özcan - Monday, 15 July 2019, 10:36 AM
 
  1. Polikniklere müracaat eden ve yatışı yapılan hasta ve yaralıları dosyarıyla açılan endeks kartlarını 1 e uygun olarak ,
  2. Alfabetik sıra şeklinde,
  3. Bilinmeyen hasta dosyası numaraları sorulduğunda bunları temin etmekle görevlidir.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Hatırlatıcı reklam

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:59 PM
 
Bilinen bir ürünün kullanımına, özelliklerine ve yararlarına ilişkin olarak, tüketicilerin ürünü hatırlamaları için tekrarlanan reklam.

Tuna Tijen Erturan

Hatırşinas

by Tuna Tijen Erturan - Wednesday, 15 July 2020, 12:06 PM
 
sıfat, eskimiş, Arapça ḫāṭir + Farsça -şinās

Saygılı, hatır sayan, hatır kırmayan.Picture of Rabia Topuz

Havâî

by Rabia Topuz - Monday, 15 July 2019, 10:35 AM
 

Boş,delilsiz


Mədinə Cəfərli

Havsala

by Mədinə Cəfərli - Monday, 29 June 2020, 4:20 PM
 

Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetişi, kavrayış


Ayla Sürücü

Hayırhah

by Ayla Sürücü - Sunday, 7 February 2021, 8:52 PM
 

İyilik isteyen, iyilik dileyen, iyilik yapan, hayırsever. 


Picture of Cansu Ertokuş

Hazan

by Cansu Ertokuş - Thursday, 12 March 2020, 9:38 AM
 

Güz, Sonbahar 


Tuğba Özbay

Hedef Kitle

by Tuğba Özbay - Thursday, 26 March 2020, 1:09 PM
 
İşletmenin iletişim kurup,mesajlarını iletmek istediği kişi ve kuruluşlardır.

Picture of Hakan Akın

HEDEFLERİMİZ

by Hakan Akın - Friday, 3 January 2020, 9:37 AM
 

“Bizi bekleyen en büyük tehlike büyük hedefler belirleyip ulaşamamak değil, basit hedefler koyup kolayca gerçekleştirmektir.” 

Michelangelo


Picture of Feyza Nur İlhan

Hedeflerle yönetim

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Yönetici ile çalışanının karşılıklı görüşerek hedef belirlemesini ve belirli hedeflerin elde edilmesine dayalı olarak çalışanın değerlendirilmesini içeren bir yönetim ve performans değerlendirme yaklaşımıdır.

Ayla Sürücü

Hedonizm

by Ayla Sürücü - Tuesday, 15 June 2021, 4:22 PM
 

 Yunan düşünürlerinden Aristippos ve Epikür tarafından geliştirilen felsefi akımdır. Hedonizm, en üstün iyiliğin haz olduğunu ileri süren öğretidir. “Hedone” kavramı eski Yunancada haz ve zevk anlamına gelmektedir.


Nisa Alemdar

Hembembe sekmek

by Nisa Alemdar - Friday, 3 April 2020, 1:04 PM
 

Boş boş gezmek , gönüllü avarelik ve aylaklık etmek anlamına gelir.


Picture of Şeyma Şule Toprak

Hemdem

by Şeyma Şule Toprak - Friday, 27 March 2020, 8:46 AM
 
Canciğer arkadaş,dost anlamına gelmektedir.

Semanur özel

hemhal olmak

by Semanur özel - Friday, 29 January 2021, 4:31 PM
 
Kişilerin yaşanan olaylar karşısında aynı durumda olması, aynı fikirlere sahip olup birbirini tamamlaması.


Amine Sağmış

herbokolog

by Amine Sağmış - Saturday, 9 October 2021, 10:09 AM
 

Her şey hakkında yarı özgün fikirleri ve konuşabilme gücü olan, bir nevi içlerinde bitmek tükenmek bilmez 'her şeyi bilen olmak isteyen' ya da 'kendini her şeyi bilen olarak lanse eden' kişiler de herbokolog olarak adlandırılırlar..


Fatma Kapusuz

Hercai

by Fatma KAPUSUZ - Sunday, 26 April 2020, 12:05 PM
 

Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse),yeltek, gelgeç ve aşkta değişken, vefasız.


Picture of Fatma Zehra Suna

Hercümerç

by Fatma Zehra Suna - Thursday, 19 March 2020, 2:40 PM
 

allak bullak, altüst, darmadağınık, karmakarışık.


Picture of Berna Genç

hergele

by Berna Genç - Thursday, 20 February 2020, 8:51 AM
 

'Yaramaz' anlamında kullanılan 'hergele' kelimesinin asıl anlamı ise; "Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek''tir.


Ayla Sürücü

Herze

by Ayla Sürücü - Sunday, 20 June 2021, 1:18 PM
 

Saçma sapan söz ya da davranış. Lüzumsuz ve manasız söz söyleyen.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Hesap

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:01 PM
 
Finansal işlemlerin bütün işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavram.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Hesap Kalanı

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 2:02 PM
 
Bir hesabın borç tarafı toplamı ile alacak tarafı toplamı arasındaki fark.

Özge İnce

heves

by Özge İnce - Friday, 15 January 2021, 3:47 PM
 

bir şeye karşı duyulan istek,arzu


Gunel Karımova

Heybe

by Gunel Karımova - Friday, 8 May 2020, 8:42 AM
 
Eski kelimedir, anlamı torba, çuval demektir

Zübeyde  Kaymak

heyhat

by Zübeyde Kaymak - Tuesday, 19 May 2020, 8:36 AM
 

yazık, ne yazıkki...Page:  1  2  (Next)
  ALL