Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

F

Talip Bozyılan

faal

by Talip Bozyılan - Sunday, 29 March 2020, 12:08 PM
 
bir eylemde etkin olma ,özne olma durumu,aktif olma .işler olma, katılım sağlama gibi anlamlara gelir.
örn: Ahmet  tamir işlerinde  çok faaldır. 


Adem Kavaz

Facebook Piksel

by Adem Kavaz - Monday, 6 April 2020, 8:30 AM
 

Site ve reklam yöneticisi arasındaki köprüdür


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Factoring

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:34 PM
 
Kısa vadeli kredili satışlardan doğan alacak haklarının devredilmesi.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Faiz

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:35 PM
 
Paranın kullanım hakkından belirli bir süre için vazgeçilmesinin bedeli.

Ayla Sürücü

Fallik

by Ayla Sürücü - Monday, 24 May 2021, 1:22 PM
 

  1.  Utanma duygusu olmayan, yüzü kızarmayan.
  2. Oynak yürüyüşlü, kırıtkan.


Selda Yazıcı çelebi

Fantastik

by Selda Yazıcı Çelebi - Monday, 29 June 2020, 4:20 PM
 

Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan


Picture of Eda Orçan

farazi

by Eda Orçan - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Bir varsayıma dayanan. 


Ayla Sürücü

Farfara

by Ayla Sürücü - Monday, 26 April 2021, 6:00 PM
 

Ağız kalabalığı, gürültü.


Elif şengül

farkettirmenin önemi

by Elif şengül - Tuesday, 4 February 2020, 10:21 AM
 

eğitici bilgiyi verirken alıcıda farkındalık uyandırıyorsa eğiticiliği hakkıyla yapıyor denilebilir


Picture of Güler POLAT ÜRKMEZ

Farkındalık

by Güler POLAT ÜRKMEZ - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Farkındalık, bir canlının çevresinde gelişen olayları bilme, algılama ve duyumsama becerisidir. "Bir şeyin bilincinde olma" anlamına gelmektedir. Göreceli bir kavram olan farkındalık, iç organlara ait bir duyu olabilirken duyu organları yoluyla alınan dış kaynaklı bir durumu da ifade edebilmektedir.


şenay Eran

Farkındalık / Mindfulness

by Şenay Eran - Tuesday, 7 April 2020, 11:29 AM
 

Bilinçli farkındalık, kişinin dikkatini şimdiki zamanda yargılamadan kaçınarak meydana gelen deneyimlere bilinçli olarak getirme şeklinde gelişen psikolojik sürecidir. 


Picture of Feyza Nur İlhan

Farklılıkların yönetimi

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Yaş, cinsiyet, din, inanç, kişilik gibi yönleriyle farklı insanları etkili bir şekilde yönetmek için planlanan ve uygulanan organizasyonel sistemlerin; farklılığın yararlarını en üst düzeye çıkarırken, sorunlarını ve sakıncalarını en alt düzeye indirecek şekilde kurulmasıdır.

Ayla Sürücü

Fasih:

by Ayla Sürücü - Tuesday, 19 January 2021, 11:38 AM
 

 Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan. 


Başak Bal

Fason

by Başak Balcı - Tuesday, 11 February 2020, 10:43 AM
 

Marka sahibi tarafından başka bir firmaya yaptırılan üretim.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Fayda

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:35 PM
 
Mal ve hizmetlerin insan gereksinmelerini karşılama özelliği.

Kamil ÇANKAYA

feedback

by Kamil ÇANKAYA - Monday, 27 April 2020, 12:04 PM
 

Geribildirim (Feedback), kullanıcıya bulunduğu durum ve yaptığı eylem ile ilgili, sistem tarafından geri verilen her türlü bilgi ve bildirimlerdir


Picture of Sevim Yılmaz

Fenomenoloji

by Sevim Yılmaz - Monday, 17 February 2020, 6:30 PM
 

Olayların ve olguların incelenmesinde tek doğru yöntem bulunduğunu, olaylara ilişkin insan bilgisinin ancak duyu organları aracılığıyla ve onların olanakları, yeterlikleri ölçüsünde elde edilebileceğini öne süren görüş.


Ayla Sürücü

Fenomenoloji,

by Ayla Sürücü - Wednesday, 21 April 2021, 8:39 AM
 

Dolaysız olarak verilmiş olanı betimlemeye dayanan bir yöntemdir.


Ayla Sürücü

Feragat

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 


Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.


Ayla Sürücü

Ferahfeza

by Ayla Sürücü - Friday, 18 June 2021, 12:24 PM
 

Alaturka müzikte, yegah perdesinde karar kılan makamlardan biri. Ayrıca ferah artırıcı anlamında da kullanılır.


Rumeysa Akten

Ferdiyet

by Rumeysa Akten - Monday, 4 May 2020, 8:34 AM
 

Bireysellik


Picture of Berna Genç

feriştah

by Berna Genç - Thursday, 20 February 2020, 8:50 AM
 

Bir işi yapan en iyi kişi, işin ehli, uzmanı ve en yetkili kimse.


Ayla Sürücü

Fermantasyon ya da mayalanma

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 

 Bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.


Picture of Elanur Soylu

Fernweh

by Elanur Soylu - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Almancada uzaklara özlem duymak, hiç bilinmeyen, gidilmemiş, görülmemiş yerlere duyulan hasret demek.Ayla Sürücü

Fersah

by Ayla Sürücü - Friday, 18 June 2021, 12:24 PM
   1. Yaklaşık beş kilometrelik bir uzunluk ölçüsü.
  2. Çok  uzak anlamında kullanılan bir kelime.


Picture of ayşe er

Fesih

by ayşe er - Monday, 15 July 2019, 10:35 AM
 

Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı. Hukuksal işlemin irade ile ortadan kaldırılması.


İlayda YILMAZ

FEVKALBEŞER

by İlayda YILMAZ - Wednesday, 15 July 2020, 12:05 PM
 

Üstün nitelikli insan, insanüstü


Ayla Sürücü

Fevkalme'mul

by Ayla Sürücü - Tuesday, 15 June 2021, 12:53 PM
 

Umulmadık bir şekilde, beklenenin üstünde.  Umulandan ziyade. Ümit edilmedik şekilde. Beklenmedik bir anda. Alışılmadık.Ayla Sürücü

Fevkin

by Ayla Sürücü - Tuesday, 15 June 2021, 12:53 PM
 


Çok iyi, çok üstün, çok güzel olan.


Amine Sağmış

Filament ve Ştapel lif nedir

by Amine Sağmış - Saturday, 9 October 2021, 10:09 AM
 

filament lif uzun-kesiksiz, sonsuz uzunlukta üretilen liflerdir,   

ştapel ise kesikli yani kısa ve sonlu uzunluğa sahiptir. Uzunlukları liflerin tür ve kökenlerine göre değişir ve ortalama olarak 1 cm'den 40 cm'ye kadar olan liflere ştapel lif denir.


Picture of emrah özdemir

filhakika

by emrah özdemir - Monday, 15 June 2020, 4:33 PM
 

doğrusu,gerçekten.


Ayla Sürücü

Filmoloji

by Ayla Sürücü - Monday, 21 June 2021, 5:56 PM
 

Filmi bir anlatım aracı olarak bütün yönleriyle inceleme konusu yapan bilim dalı.


Esra Soytürk

Filoloji

by Esra Soytürk - Monday, 13 April 2020, 10:33 PM
 

Dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalı.


Picture of Hamdiye Oruk

Finans

by Hamdiye Oruk - Monday, 22 April 2019, 8:37 PM
 
  1. parasal kaynak, para.
  2. parasal ve mali işler.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Finansal analiz

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:37 PM
 
Finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan bir süreç.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Finansal planlama süreci

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:42 PM
 
Finansal ihtiyaçların tahmini, bu ihtiyaçların karşılanması için bütçelerin geliştirilmesi ve finansal kontrolün yapılması.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Finansal sistem

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:41 PM
 
Bir ekonomide fonları arz ve talep edenlerin, fon akımını sağlayan araç gereçlerin ve bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların bütünü.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Finansal yönetim

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:41 PM
 
Fonların belirlenmesi, uygun alanlara yönlendirilip yönetilmesi.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Finansman

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:36 PM
 
Para, fon ya da sermayenin sağlanması.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Fiyat

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:43 PM
 
Pazarlama karmasının gelir getiren tek elemanı.


Page:  1  2  (Next)
  ALL