Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

D

Picture of Berna Genç

dağarcık

by Berna Genç - Thursday, 20 February 2020, 8:50 AM
 

genellikle kuzu derisinden yapılan TORBA. daha çok çobanların azık taşımaları için kullanılır. günlük dilde ''bilgi dağarcığı'' olarak kullanımı yaygındır.


Ayla Sürücü

DALAVERE

by Ayla Sürücü - Monday, 1 February 2021, 10:28 AM
 

Yalan dolan gizlice görülen kötü iş, gizli oyun.


Picture of Mehmet Öner

Damping

by Mehmet Öner - Friday, 24 May 2019, 10:39 PM
 

Bir malın dış piyasadaki fiyatının, iç piyasadaki fiyatından düşük tutulması.


Picture of Feyza Nur İlhan

Danışmanlık

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Bir yöneticinin çalışanına iş performansını etkileyen kişisel sorunlarını tanımlaması ve üstüne gitmesi için yardım etme, destekleme sürecidir.

Picture of Ezgi Nur Doğan

Dark Social

by Ezgi Nur Doğan - Saturday, 13 April 2019, 2:13 PM
 

Dark social, en basit tanımla takip edilemeyen sosyal paylaşımları ve bunun sonucunda internet ölçümleme araçları tarafından ölçümlenemeyen şeyleri ifade ediyor. Bazı kaynaklarda ölçümlenemeyen bu oranın yüzde 80’i geçtiği belirtiliyor. 

Pazarlama danışmanlığı firması RadiumOne'nın  araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 84’ü marka ve yayıncıların içeriklerini e-posta veya anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıyor. Araştırmada aktarılan diğer bir noktaysa dark social trafiğinin cihazlara göre dağılımı. Buna göre, tüketicilerin yüzde 62’si mobil araçlarla ve yüzde 38’i de masaüstü bilgisayarlarla dark social trafiğinin oluşumuna katkıda bulunuyor. Bu da, mesajlaşma uygulamalarının artmasıyla dark social trafiğinin artmasının teyit eden bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat çeken bir taraf ise sosyal medya reklam bütçelerinin yüzde 90’ının sosyal medya sitelerine ayrılıyor olması. Çalışmada markalara ve pazarlama uzmanlarına dark social takibini yapabilmeleri için iki öneri getiriliyor. İlk öneride paylaşılan bütün içeriğin takip edilmesi söylenirken, ikinci aşamada mobil medya da dâhil olmak üzere paralı (paid) harcamaların artırılması öne çıkıyor.


Timuçin Cansız

dasein

by Timuçin Cansız - Friday, 3 April 2020, 1:04 PM
 

Almanca ; İnsanın tek ve bir  olarak bir maddeden ve ya eşyadan daha anlamlı varoluşuna atıfta bulunur


Picture of Hilal Dursun

Data

by Hilal Dursun - Sunday, 26 May 2019, 4:36 PM
 

Veri


Enes Kuşoğlu

Daüssıla

by Enes Kuşoğlu - Friday, 14 August 2020, 10:05 AM
 

Yurt ÖzlemiPicture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Dayanıklı mal

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 12:57 PM
 
Genellikle bir yıldan fazla bir süre kullanılan ve tüketilen mal.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Dayanıksız mal

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 12:57 PM
 
Genellikle birkaç kez kullandıktan ve kısa bir süre sonra tüketilen mal.

Picture of Canan Kocaayan

Debug

by Canan Kocaayan - Sunday, 28 April 2019, 9:17 PM
 

(Bugdan arındırma)Programlamada mantıksal hataları giderebilmek ve yazılımdaki hataları (bug) bulabilmek için yapılan işlemin adıdır.


Ceren Yavuz

Decoy Etkisi

by Ceren Yavuz - Tuesday, 19 May 2020, 5:03 PM
 

Pazarlamada tuzak etkisidir. Tüketicilere asimetrik olarak baskın olan üçüncü bir seçenek sunulduğunda iki seçenek arasında belirli bir tercih değişikliğine sahip olma fenomenidir.


Ayla Sürücü

Defakto

by Ayla Sürücü - Wednesday, 27 January 2021, 5:10 PM
 

 Bilfiil, fiilen, hakikatte, gerçekte veya pratikte.


Sinem Alsoy

defaten

by Sinem ALSOY - Wednesday, 3 June 2020, 8:38 AM
 

tek seferde, ansızın. 


Picture of Oğuzhan Uğur ERDEMİR

Deflasyon

by Oğuzhan Uğur ERDEMİR - Wednesday, 4 September 2019, 2:01 PM
 

 Bir ekonomide toplam arzın, toplam talepten çok olmasıdır. (Enflasyonun tam tersi)


Ayla Sürücü

Deformasyon

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 

Çeşitli iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile bir cismin şekil değiştirmesi, şekil bozukluğu, orijinal şeklinden başkalaşmaya uğramasına deformasyon denir.


Picture of Metehan Büyükcivelek

Defter-i Kebir

by Metehan Büyükcivelek - Wednesday, 11 December 2019, 12:36 PM
 

Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan muhasebe defteridir. Büyük defterin diğer adı da "Defteri Kebir"dir.


Picture of Feyza Nur İlhan

Değer Zinciri Analizi

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Bir organizasyonun kendi içindeki güçlü ve zayıf yönlerini sistematik olarak tanımlamak ve analiz etmek için kullanılabilecek bir çerçevedir.

Picture of Feyza Nur İlhan

Değerlendirme Merkezi

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Genellikle yönetim görevlerine başvuran ya da yükseltilecek olan adayların yerine getirmesi istenen bir dizi simülasyon, egzersiz ve görevden oluşan ve belirli bir zaman dilimine yayılan bir seçme ve değerlendirme sürecidir.

Eylül Yılmaz

Değişim

by Eylül Yılmaz - Wednesday, 24 April 2019, 7:13 PM
 
Pazarlamanın yarattığı bir pazarlama hizmeti.

Ayla Sürücü

Dehliz

by Ayla Sürücü - Wednesday, 16 June 2021, 4:37 PM
 


Üstü kapalı, dar ve uzun geçit.


Picture of A. Deniz Atalay

Deklanşör

by A. Deniz Atalay - Tuesday, 17 September 2019, 2:13 PM
 

fotoğraf makinesinde, fotoğraf çekilirken basılınca objektifin açılmasını sağlayan düğme.


Ayla Sürücü

Deklarasyon

by Ayla Sürücü - Monday, 25 January 2021, 8:16 AM
 

BildiriPicture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Denetim işlevi

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 12:58 PM
 
Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alınması süreci.

Picture of Hande Şahintürk

Deneyim

by Hande Şahintürk - Monday, 30 September 2019, 11:50 AM
 

Kişinin doğrudan algıları ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi, beceri ve tavırların bütünü.


Ayşegül Bıyıklı

denli

by Ayşegül Bıyıklı - Sunday, 7 June 2020, 11:55 AM
 

e. 'kadar' anlamında üstünlük derecesini belirten bir söz.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Depolama

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 12:59 PM
 
Bir pazarlama hizmet üretimi.

Yonca Önal

Depresyon

by Yonca Önal - Friday, 1 May 2020, 2:50 PM
 

Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyen üzüntü, kayıp ya da öfke duygularıyla tetiklenir. Günlük çalışmanızı engelleyebilir, daha düşük üretkenliğe neden olabilir, ilişkileri bozabilir ve bazı sağlık durumlarını da etkileyebilir.


Enes Kuşoğlu

Deruni

by Enes Kuşoğlu - Friday, 14 August 2020, 10:05 AM
 

İçle ilgili olan, içtenPicture of Abdulkadir Özdemir

Design Patterns (Tasarım Kalıpları)

by Abdulkadir Özdemir - Sunday, 28 April 2019, 9:17 PM
 

Proje gelistirmede, bir tasarım problemini en basit ve en efektif bir şekilde çözüme kavuşturacak yöntemdir.


Ayla Sürücü

Despotizm

by Ayla Sürücü - Friday, 30 April 2021, 8:29 AM
 

Kanunca belirlenmiş hükümleri bilerek ve isteyerek ihlal etmek anlamına gelir.


Ayla Sürücü

Determinist

by Ayla Sürücü - Thursday, 21 January 2021, 10:35 AM
 

 Bir olgunun aynı koşullar ve aynı bileşenler dahilinde her zaman aynı sonucu vereceğini ve bu durumun her zaman öngörülebileceğini savunan görüş.


Hilal Yaşar

devalüasyon

by Hilal Yaşar - Friday, 15 May 2020, 8:35 AM
 

bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.


Picture of Idil Erdoğan

Develenmek

by Idil Erdoğan - Wednesday, 24 April 2019, 6:40 PM
 

Çabuk olmak, acele etmek.


Ayla Sürücü

Devinim

by Ayla Sürücü - Monday, 25 January 2021, 8:16 AM
 

Zaman içinde durum değiştirme. Hareket etmek.


Ayla Sürücü

Didaktik

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
   1. Öğretme amacı güden, öğretici yapıt.
  2. Öğretim yöntemleri bilimi.


Ayla Sürücü

Didaktizm

by Ayla Sürücü - Monday, 26 April 2021, 11:54 AM
 

 Edebiyatta ve diğer sanat türlerinde öğretici ve bilgilendirici nitelikleri vurgulayan bir felsefedir.


Handan  Kayacan Gülten

Diğergamlık

by Handan Kayacan Gülten - Wednesday, 24 June 2020, 9:20 AM
 

Diğerkâmlık veya altrüizm, 

“başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ya da “diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma ve 'bencillik karşıtı hareketler'de bulunma” olarak tanımlanır. 


Belma Fırat

Diğerkam

by Belma Fırat - Monday, 8 June 2020, 9:08 AM
 

(şapkalı a ile yazılır) Başkalarının yararını kendi yararı kadar gözeten. Diğer insanlara maddi ve manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yardım etmeye çalışan.Picture of Barış Kilis

Diğerkâmlık

by Barış Kilis - Monday, 4 May 2020, 3:15 PM
 

''Başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ya da “diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma ve 'bencillik karşıtı hareketler'de bulunma” olarak tanımlanır.Page:  1  2  (Next)
  ALL