Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

All categories

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

İNSAN KAYNAKLARI

Sıla Bal

Adiyuf

by Sıla Bal - Sunday, 10 May 2020, 11:58 AM
 
Nart Destanlarında adı geçen elinden ışık saçan tanrıça anlamına gelmektedir

Tuğba E Osanmaz

Agnotoloji

by Tuğba E Osanmaz - Sunday, 29 March 2020, 12:07 PM
 
bilgisizlik bilimi.

Menfaat gereği cehalet yaymayı inceleyen bilim dalı


Picture of ÖZGE PERKER

AGONİ

by ÖZGE PERKER - Monday, 29 June 2020, 4:19 PM
 

REKABEKÇİ DAVRANIŞ.


Serap Ünver

Akreditasyon

by Serap Ünver - Sunday, 14 April 2019, 6:33 PM
 

Kuruluşların ürün ve imkanlarının normal standartlara uyduğunun, kalite ve yeterliğinin bağımsız, yetkili kurumlarca onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi.


Sema Bozkurt

Aleksitimi

by Sema bozkurt - Thursday, 2 July 2020, 9:20 AM
 

Kişilerin kendi ve diğer insanların hislerini algılama  yetisinden yoksun olması demektir.Bu insanlar genellikle "duygusuz" olarak nitelenirler ama duyguları vardır.Eksik olan şey, bu duyguyu tanımlayamamaları ve karşılarındakilere ifade edememeleridir.


Picture of Ebru Inci

Amigdala

by Ebru Inci - Wednesday, 30 September 2020, 8:35 AM
 

Beynin iki tarafındaki temporal lobların ortasında bulunan korteksin altındaki bölge. Duygu,davranış,dikkat,hafıza ve öğrenmede görevi vardır.


Picture of Muharrem şengül

Androgoji

by Muharrem şengül - Wednesday, 27 November 2019, 7:26 PM
 

Yetişkin eğitimini sistemleştirmiş bilimsel metodolojiyle birlikte felsefe, sosyoloji, psikoloji, pedagoji, eğitim bilimleri alanlarında çalışan kişilerin beslediği ve o şekilde ortaya çıkmış multidisipliner bir bilimdir.


Yasin Aksoy

antat kalmak

by Yasin Aksoy - Thursday, 23 April 2020, 12:48 PM
 

bir konuda uzlaşmak, anlaşmaya varmak, anlaşmak.


Gül Bilge Sungur

Asayiş berkemal

by Gül Bilge Sungur - Monday, 8 June 2020, 9:07 AM
 

tehlike yok. güvenli. 


Berk Deniz Ceylani

Asparagas

by Berk Deniz Ceylani - Tuesday, 12 May 2020, 9:02 AM
 

Yalan haber. Şişirme haber.


Picture of Aygün Aşık

Basmakalıp

by Aygün Aşık - Friday, 3 January 2020, 9:37 AM
 

Yenilik barındırmayan. Kendini tekrar eden.


Picture of Nurgül Savaş

behemehal

by Nurgül Savaş - Thursday, 30 January 2020, 9:24 AM
 

Her durumda, ne olursa olsun, kesin olarak, kesin bir biçimde,ister istemez.


Picture of Candan Bostan

Belagat

by Candan Bostan - Wednesday, 2 December 2020, 9:51 AM
 

Hitabet sanatı, güzel hitap edebilmek. 


Picture of Yeşim Topal

Bilgi işlem

by Yeşim Topal - Wednesday, 4 September 2019, 2:00 PM
 
Verileri, bilgiye dönüştüren işlemler dizisi.

Mehmet şenkan

Bilvekale

by Mehmet şenkan - Wednesday, 5 February 2020, 8:53 AM
 

Hukuk alanında kullanılan temsilen, onun adına konuşuyorum. Avukatlar muvekkileri adına mahkemede yazılı olarak kullanirlar


Yasemin Koçak

budget

by Yasemin Koçak - Wednesday, 11 December 2019, 12:34 PM
 

Bütçe,  yığın,  stok,  malî program 


Picture of Tuğçe Kahya

çaba

by Tuğçe Kahya - Wednesday, 11 December 2019, 12:34 PM
 

Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor:

      "Yoksa başlı başına zafer, boşuna bir çaba olur." - Falih Rıfkı Atay


Picture of Derya Cuman

call to action

by Derya Cuman - Monday, 29 July 2019, 1:54 PM
 

Online içerik metninde hedef kitleyi doğruca hizmete ve ürüne yönlendiren kısım.


Aysenur Celimli

Churn

by Aysenur Celimli - Monday, 30 March 2020, 10:54 PM
 

Güğüm, yayık, çalkantı, karmaşa olarak ifade edilir.

Belirli bir zaman diliminde ürün veya hizmetinizden çeşitli nedenlerle ayrılan müşteri sayısını ifade eder.


Büşra Taşkın

cor

by Büşra Taşkın - Monday, 23 November 2020, 5:39 PM
 

kuzey ilçelerde laf,söz,konuşma. Cor etmek. Şor.


Ceren Yavuz

Decoy Etkisi

by Ceren Yavuz - Tuesday, 19 May 2020, 5:03 PM
 

Pazarlamada tuzak etkisidir. Tüketicilere asimetrik olarak baskın olan üçüncü bir seçenek sunulduğunda iki seçenek arasında belirli bir tercih değişikliğine sahip olma fenomenidir.


Sinem Alsoy

defaten

by Sinem ALSOY - Wednesday, 3 June 2020, 8:38 AM
 

tek seferde, ansızın. 


Picture of Barış Kilis

Diğerkâmlık

by Barış Kilis - Monday, 4 May 2020, 3:15 PM
 

''Başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ya da “diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma ve 'bencillik karşıtı hareketler'de bulunma” olarak tanımlanır.


Picture of Nurten Bakır

Düşünce

by Nurten Bakır - Tuesday, 17 September 2019, 2:13 PM
 

Şeytanın Avukatı

Bir konu hakkında iyi ve kötü her düşünceyi ortaya koymakPicture of Mine çoban

Eğitim

by Mine çoban - Wednesday, 11 December 2019, 12:37 PM
 
Altyapısı ciddi ve uzun bilimsel çalışmalara dayanan; birçok bilim adamı, iletişimci, sosyolog ve psikoloğun katkılarıyla ana hatları oluşturulmuş bir bilim dalı. Diğer anlamıyla yetişkin eğitimidir. Yetişkin eğitimciliğinin 'babası' kabul edilen Malcom Knowles 'androgoji' kelimesinin de mucididir.

Onur BAŞ

eğitim teknolojileri

by Onur BAŞ - Thursday, 25 June 2020, 4:25 PM
 

Eğitim teknolojisi "eğitim bilimleri" ailesinde yer almakla birlikte bilgisayar bilimleri, dizge kuramı, bilişsel bilimler, psikoloji, toplumbilim ve diğer bazı bilim dallarından beslenen, kendine has özellikleri olan, çokludisiplin bir bilim dalıdır. Vikipedi


Hatice Ersöz

Enstantane

by Hatice Ersöz - Thursday, 21 May 2020, 8:40 AM
 

Sensöre gelecek olan ışınların ne kadar süre sensör üzerinde duracağını belirleyen kısım. 


Picture of Merve Melike ÖZKÜÇÜK

Entrepreneurship

by Merve Melike ÖZKÜÇÜK - Wednesday, 11 December 2019, 12:37 PM
 
telefuzu oldukça zor ( an-trı-prı-nır-şipsmile = girişimcilik 


şenay Eran

Farkındalık / Mindfulness

by Şenay Eran - Tuesday, 7 April 2020, 11:29 AM
 

Bilinçli farkındalık, kişinin dikkatini şimdiki zamanda yargılamadan kaçınarak meydana gelen deneyimlere bilinçli olarak getirme şeklinde gelişen psikolojik sürecidir. 


Başak Bal

Fason

by Başak Balcı - Tuesday, 11 February 2020, 10:43 AM
 

Marka sahibi tarafından başka bir firmaya yaptırılan üretim.


Picture of Ebru Yılmaz

Fotoğraf

by Ebru Yılmaz - Sunday, 12 May 2019, 1:56 PM
 

Bilmediğimiz konuları doğru yerde ve zamanda öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Fotoğraf hikaye gibidir. Sizi o kadar çok şaşırtacak ve hikayeler bulmamıza sebep olur ki acaba gerçekten bunu yaptım dersiniz sürekli kendinize. Sürekli ayna olmak zorunda değilsin eğer o hikaye de ve anı da yaşamak istiyorum diyorsan düğmeyi basıp insanları sizi beğenmesini bekliyorsun . 


Merve Bağrıyanık

Führer

by Merve Bağrıyanık - Thursday, 23 April 2020, 7:12 PM
 

Führer, Adolf Hitler'in kullandığı ve “lider” anlamına gelen unvanıdır


Picture of Mehmet Akif KÖSOĞLU

Gayrimenkul

by Mehmet Akif KÖSOĞLU - Wednesday, 4 September 2019, 2:01 PM
 

Taşınmaz anlamına gelmektedir. Arazi, konut, AVM vs.


Picture of Abdurrahman Doğan

güruh

by Abdurrahman Doğan - Monday, 22 February 2021, 9:29 AM
 

Değersiz kimseler topluluğu, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, ayaktakımı, sürü.


Picture of Anet Pase

Güven Aralığı Ne Demektir

by Anet Pase - Monday, 23 March 2020, 8:32 AM
 

Güven aralığı, araştırmacının örnekleminin, evrenden alınacak herhangi bir örneklemin %95 i ile benzer bilgileri İçereceği anlamına gelir. (SPSS eğitimi. Mehmet Başcıllar. Ders 1)


Irmak Sıla Horoz

Güvence

by Irmak Sıla Horoz - Monday, 8 June 2020, 9:10 AM
 

Bir anlaşmada, taraflardan birinin, olumsuz durumlara, sonuçlara karşı sorumluluğu üzerine alması durumu. Alınan bu sorumluluğa güven sağlamak üzere ortaya konulan şey. 


Ruhan Zülfikar

Hızlı gevşeme

by Ruhan Zülfikar - Monday, 16 March 2020, 9:15 AM
 


Derin nefes alarak zihni rahatlatmak


Picture of Aleyna yılmaz

Hukuk

by Aleyna yılmaz - Monday, 18 May 2020, 8:32 AM
 
Hukuk  bireytoplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir

Picture of Seren Akbulut

İkna becerisi

by Seren Akbulut - Wednesday, 11 March 2020, 10:16 AM
 

İkna


Picture of Taner Gökbunar

illiyet bağı

by Taner Gökbunar - Monday, 21 June 2021, 4:33 PM
 

hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir.Page:  1  2  3  (Next)
  ALL