Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  35  (Next)
  ALL

E

Picture of Zeliha Coşkun

Eğitici, öğretici yaklaşım

by Zeliha Coşkun - Wednesday, 11 December 2019, 12:37 PM
 

Önce karşıdaki kişiyi kendine inandırmak ve  iyi hikaye anlatıcı olmak.


Picture of Mine çoban

Eğitim

by Mine çoban - Wednesday, 11 December 2019, 12:37 PM
 
Altyapısı ciddi ve uzun bilimsel çalışmalara dayanan; birçok bilim adamı, iletişimci, sosyolog ve psikoloğun katkılarıyla ana hatları oluşturulmuş bir bilim dalı. Diğer anlamıyla yetişkin eğitimidir. Yetişkin eğitimciliğinin 'babası' kabul edilen Malcom Knowles 'androgoji' kelimesinin de mucididir.

Onur BAŞ

eğitim teknolojileri

by Onur BAŞ - Thursday, 25 June 2020, 4:25 PM
 

Eğitim teknolojisi "eğitim bilimleri" ailesinde yer almakla birlikte bilgisayar bilimleri, dizge kuramı, bilişsel bilimler, psikoloji, toplumbilim ve diğer bazı bilim dallarından beslenen, kendine has özellikleri olan, çokludisiplin bir bilim dalıdır. Vikipedi


Picture of Feyza Nur İlhan

Eğitim yönetimi

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Organizasyonun insan kaynaklarının belirlenecek vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönem planlar ve stratejiler doğrultusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi için uygun eğitim politikasının belirlenmesi, eğitimin planlanması, eğitimin organizasyonu, eğitim bütçesinin belirlenmesi ve eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi çalışmalarının tümüdür.

Selin Dilek

Egzajere

by Selin Dilek - Tuesday, 7 April 2020, 11:28 AM
 

Mübalağa, abartmak, abartı. 


Picture of Levent Koygun

Ehil

by Levent Koygun - Tuesday, 23 June 2020, 4:27 PM
 
Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap.
Sahip.
Topluluk, cemaat.
Karı kocadan her biri, eş.

Irem Altındağ

Ehvenişer

by İrem Altındağ - Wednesday, 15 January 2020, 9:57 AM
 
Kötülerin arasında daha iyisi.

Efdal Türe

Ekalliyet

by Efdal Türe - Wednesday, 20 May 2020, 10:43 AM
 

Azınlık


Ayla Sürücü

Ekarte

by Ayla Sürücü - Tuesday, 26 January 2021, 9:50 AM
 

 Saf dışı etmek, konu dışında tutmak.


Cansu Özen

Ekonomik Büyüme-Büyüme

by Cansu Özen - Wednesday, 16 December 2020, 3:53 PM
 

-Bir ekonomide belirli bir zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır.

-Bir ekonominin gayrisafi yurtiçi hasılasının bir yıldan öteki yıla reel olarak yani enflasyondan arındırılmış olarak artmasıdır.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Ekonomik etkenlik

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:31 PM
 
İşletmelerin ellerinde bulunan kıt kaynakların en iyi biçimde kullanımı.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Ekonomik mal

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:31 PM
 
Üretimi için emek harcanan mal.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Ekonomik olmayan mal (serbest mal)

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:32 PM
 
Üretimi için hiçbir çaba ya da örgütlenme gerektirmeyen ve doğada hazır bulunan mal.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Ekonomiklik

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:30 PM
 
Üretimin satış tutarının, üretimin maliyet tutarına oranlanması.

Hilal Alptekin

Elbette

by Hilal Alptekin - Wednesday, 24 February 2021, 10:52 AM
 

  1. kesinlikle, kuşkusuz olarak, doğallıkla.Adem Kavaz

elderly

by Adem Kavaz - Sunday, 26 April 2020, 12:05 PM
 

yaşlı


Picture of Feyza Nur İlhan

Eleman seçme

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Yetenekleri, becerileri ve ilgileri organizasyonun ihtiyaçlarına en uygun olan adayların sistematik bir şekilde belirlenmesi çalışmalarıdır.

Picture of Asuman Özkan

elzem

by Asuman Özkan - Wednesday, 4 September 2019, 2:01 PM
 

çok gerekli.


Merter Sezen

Emek

by Merter Sezen - Tuesday, 23 June 2020, 4:27 PM
 

Bir işin yapılması için harcanan beyin ve beden gücü.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Emek (işgücü)

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:30 PM
 
Üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel katkıları.

Ayla Sürücü

Empat

by Ayla Sürücü - Monday, 21 June 2021, 4:33 PM
 

Kendini karşısındakinin yerine koyma becerisi anlamına gelen “empati” kavramından türemiştir. Tam anlamı ise; “karşısındakinin duygularını en derin travmalara dek kendi zihninde hissedebilen kişidir.

Picture of Feyza Nur İlhan

Empati

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Başkalarının duygularını sezmek, bakış açılarını anlamak ve endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmektir.

Sevdiye Ilkaya

Empati kurmak

by Sevdiye İlkaya - Sunday, 10 May 2020, 11:59 AM
 

Kendini karşındaki kişinin yerine koymak


Elif şengül

Empati yapmak

by Elif şengül - Friday, 19 February 2021, 10:23 AM
 

Can kulağı ile dinlemek ve anlamak


Picture of Bahar Uslu

empty

by Bahar Uslu - Friday, 26 July 2019, 5:38 PM
 

boş


Gönül Kural

Enaniyet

by Gönül Kural - Friday, 22 May 2020, 4:11 PM
 

Ben­lik, ben­cil­lik, hod­gam­lık, ego­ist­lik anlamlarına gelir.


Sevdiye Ilkaya

ENDODONTİ

by Sevdiye İlkaya - Friday, 26 February 2021, 10:28 AM
 

Diş çürüğü meydana geldiğinde dişlerde yapılan kanal tedavisinin bilimsel olarak adı endodontidir. 


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Endüstriyel mal

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:29 PM
 
Enson tüketiciye satılmayıp, üretimde kullanılan veya alınıp üzerinde bazı işlemler yapıldıktan sonra satılan mal.

Aslı Akbulut

Enformasyon

by Aslı Akbulut - Friday, 8 May 2020, 12:20 PM
 

Haberleşme teknolojilerinin takibi ve kurum çıkarları doğrultusunda kullanılması.


Hatice Ersöz

Enstantane

by Hatice Ersöz - Thursday, 21 May 2020, 8:40 AM
 

Sensöre gelecek olan ışınların ne kadar süre sensör üzerinde duracağını belirleyen kısım. 


Yılmaz Erçam

Enstitü

by Yılmaz Erçam - Monday, 15 July 2019, 10:35 AM
 

Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.


Picture of Mert Can Kumak

Entelektüel

by Mert Can Kumak - Tuesday, 17 September 2019, 2:13 PM
 

Entelektüel, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Entelektüel kelimesinin kökeni Latince intellectus sözcüğüne dayanır ve günümüzde genellikle şu anlamlardan birinde kullanılır.


Picture of Feyza Nur İlhan

Entelektüel kapital

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Bir organizasyonun çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri gibi tüm insan kaynaklarının sahip olduğu, değere dönüştürülebilen ve rekabetçi üstünlük sağlayan bilgidir.

Picture of Merve Melike ÖZKÜÇÜK

Entrepreneurship

by Merve Melike ÖZKÜÇÜK - Wednesday, 11 December 2019, 12:37 PM
 
telefuzu oldukça zor ( an-trı-prı-nır-şipsmile = girişimcilik 


Ayla Sürücü

Entropi

by Ayla Sürücü - Tuesday, 26 January 2021, 5:30 PM
 

Enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Envanter

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 4 April 2019, 10:15 AM
 

Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme


Picture of Aygül Arslan

epikriz

by Aygül Arslan - Sunday, 12 May 2019, 1:56 PM
 

Epikriz  hastanın hastalığı, teşhis ve tedavisi ile ilgili her türlü bilgiyi içerir. 


Ayla Sürücü

Epistemoloji

by Ayla Sürücü - Wednesday, 16 June 2021, 8:31 AM
 


 Bilgi kuramı. Bilgi öğretisi, bilim öğretisi anlamına, gelir. Ancak az kullanılan bir terimdir.

Picture of Zehra Dilara Ozel

equilibrium

by Zehra Dilara Ozel - Tuesday, 28 January 2020, 8:39 AM
 

denge,balans


Yeliz Gündüz

Ergonomi

by Yeliz Gündüz - Monday, 27 April 2020, 12:03 PM
 

Çalışanın fiziksel özellikleri ile işin fiziksel ortamı arasındaki etkileşimin ve uyumun incelenmesidir.Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  35  (Next)
  ALL