Sevin Şahin

Aidiyet

by Sevin Şahin - Thursday, 11 June 2020, 8:39 AM
 

Bir kişiye, bir topluma, bir aileye mensup olma diye adlandırılabilir. 

Aidiyet Arapça kökenli bir kelime olup “ait olma, ilişkinlik” anlamını taşımaktadır.

» Enstitü Sözlüğü