İş Hukuku Eğitimi; işverenler ve çalışanlar ve mevcut insan kaynakları politikaları, uygulamaları ve süreçleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu sertifika programı endüstriyel ilişkiler ve insan kaynaklarına bir temel sağlamak için tasarlanmıştır ve hukuk - insan kaynakları uygulamaları, aynı zamanda çevre politikalarını inceler.

Bu program, işyerinde istihdam ilişkilerini anlamak, istihdam sorunlarını tanımak ve çözmek için ne yapabilirsiniz? sorusunun cevabını aramaktadır.

İş dünyasının önemli bir işlevini oluşturan iş hukuku alanındaki uzman eksikliğini gidermek, iş hukuku alanında uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, bu alandaki değişiklikleri ve yenilikleri kazandırmak, yeni ortaya çıkabilecek yöntemlerin araştırılması ve uygulanması sistemini kavranmasını sağlamak amacıyla iş dünyasına entegre bir sertifika programıdır.

Eğitim İçeriği

  • İş Hukuku
  • İş Sözleşmesi
  • İş Güvencesi
  • İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi
  • İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
  • Sözleşmenin feshinde usul