Toplumu oluşturan bireylerin hak ve yükümlülüklerinin, davranışlarının ölçülü hale getirilmesi amacıyla belli kurallar konulmaktadır ve o kurallara herkesin uyması zorunludur. Her bireyin yaşama hakkı, davranışlarını sınırlamayı zorunlu hale getirir. Endüstrileşme ile birlikte iş yaşamındaki faaliyetler karmaşık hale gelmiştir ve bu nedenle zaman zaman hak ihlalleri ortaya çıkmaktadır. Yasaların yanında, insanların vicdanlarına ve moral dünyalarına hitap edilmesi ile hak ihlallerinin engellenebilmesi mümkündür. Bu nedenle ahlak, iş ahlakı, iş ahlakının iş yaşamına etkisi son derece önem kazanmaktadır.Bu eğitimle birlikte İş yaşamında ve sosyal hayatta etkinlik ve verimliliğin sağlanması , kültürümüze özgü iş ahlakı değerleri ve modern dünyanın evrensel değerlerinin bütünleştirilmesi mümkündür.