Bu eğitimin amacı bordrolama işlemleri için kritik temel becerileri geliştirmenize yardımcı olmak ve yasal prosedürleri anlamanıza yardımcı olmaktır.

Özlük dosyası, ücretler, tazminatlar, izinler, asgari geçim indirimi, vergiler, bordrolama parametreleri ve bordro hazırlama örnekleri  geniş kapsamda yer almaktadır. Bu eğitim bordroda uzmanlaşmayı sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.