Stratejik Yönetim Eğitimi; bir kurumda stratejik yönetimle ilgili yapılabilecek çalışmaları  katılımcılara toplu halde sunmakta ve stratejik yönetimin  uygulanmasına dair yöntem ve pratik bilgileri aktarmaktadır.
Eğitim İçeriği
  • Stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar
  • Stratejik yönetim süreci ve unsurları
  • Dış Çevre Analizi
  • İşletme Analizi
  • Stratejik Yönlendirme
  • Temel Stratejiler ve Alt Grupları
  • Kurumsal Stratejiler
  • Rekabet Stratejileri
  • Sektör ve İş Çevresi Analizi