Stratejik Yönetim Eğitimi; bir kurumda stratejik yönetimle ilgili yapılabilecek çalışmaları katılımcılara toplu halde sunmakta ve stratejik yönetimin uygulanmasına dair yöntem ve pratik bilgileri aktarmaktadır.