Müşteri ilişkilerinde olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek için müşterilere farklı, bilinçli bir anlayışla yaklaşmak, zor durumlar karşısında kontrollü davranarak, bu durumu hem kurum, hem müşteri, hem de kendimiz için Kazan-kazan felsefesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, bazı bilgi, beceri, profesyonel davranışı gerektirmektedir

Zor müşterilerle başa çıkma yöntemleri eğitimiyle,
Kendimize ve Çevremize ilişkin farkındalık kazanmak, birbirimizi anlamayı ve anlaşmayı Öğrenmek, seçilmiş davranışlarla amaca Yönelik Yapıcı ilişkiler kuran bireyler olacağız, yaşamda veya çalışma hayatında her anını ve alanını daha değerli ve Anlamlı kılmak için Hem kişisel yetkinlikler bağlamında, hem de iş hayatında fark yaratmanın anahtarına sahip olacağız.