Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüdür.

Zaman yönetimi eğitimi ile zamanı doğru ve etkin kullanabilmek,yönetebilmek, iş veya sosyal hayatınız veya çevrenizi profesyonel yönetebilmeyi öğrenmiş olacaksınız. Zaman yönetimi eğitimi işyerinizde daha etkin ve aktif rol almanızı sağlayarak kariyer yolunda hızlı ilerlemenizi sağlar.

Zaman yönetimi eğitimi;

  • Meşgul olmak ve üretken olmak arasındaki farkı,
  • Önceden planlamanın nasıl yapılacağını,
  • Zamanı bölen şeylerle nasıl baş edileceğini,

Öğretmeyi amaçlamaktadır.