Site blog

Picture of Atiye Aydan Kısmet
by Atiye Aydan Kısmet - Friday, 15 April 2022, 6:38 PM
Anyone in the world

Günler geçiyor zaman akıyor azalıp çoğalıyoruz.. Herkes bir yerlere yetişmenin yetiştirmenin peşinde. Sormayı sorgulamayı bırakmış gibiyiz nereye gittiğimizin bizi nelerin beklediğini sormadan yaşar olduk. Birbirimize olan inancımız zaten bitmiş durumda. önümüze çıkan insanları bırakın konuşmayı görmez olduk. Bugün cadde de hızlı adımlarla her insan gibi bir yere yetişmeye yetiştirmeye çalışırken kendimi bir ses duydum, dönüp baktım bir kadın ve küçük bir kız çocuğu vardı yanında olduğumuz yer bir market önüydü kadın ve çocuk marketin önünde ki bir bankta oturuyordu. benden onlara yiyecek almamı iftara yiyecek birşeylerinin olmadığını söyledi ne ister ne almalıyım bilmeden sordum ne istersin diye istekleri oldu ama ne yazıkki ona burada bir öğrenci olduğumu onun istediklerini alamayacağımı belirttim. o da ne istersen onu al o zaman dedi. ve elimden geleni yaptım.

baktığımda gayet iyi görüntüye sahiptiler. aldım almasına birşeyler benimkisi vicdanımı rahatlatmaktı aslında gerçekten de onların aç olma ihtimaline asla inanmamıştım. eskiden olsa bunlar bile gerçekti. zaman bizden çok şeyler götürmüş. 

[ Modified: Wednesday, 11 May 2022, 8:19 PM ]

Comments

   
  Eylül Yılmaz
  by Eylül Yılmaz - Wednesday, 6 April 2022, 7:50 AM
  Anyone in the world

  Bireylerin kendini gerçekleştirme sürecine kişisel gelişim denir. Maslow’un, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’na göre kendini gerçekleştirme birey için son basamaktır. Daha öncesinde fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ve saygı ihtiyaçları gelir. İnsan, öncelikle bu ihtiyaçlarını gidermelidir. Evsiz bir kişinin kişisel gelişimini sağlaması yani kendini gerçekleştirmesi çok zordur. Örneğin; aç olan bir kişi hedefi olan doktora tezini bitirmeye yönelemez. Öncelikle yiyecek arar ve karnını doyurmaya çalışır. Bu bağlamda bakacak olursak kişisel gelişim de her birey için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

  İnsan, bilinçli veya bilinçdışı bir süreç ile gelişmek ister. Her zaman daha iyi şartlara ulaşabilmek ister. Bununla birlikte kişisel gelişim dinamik bir süreçtir. Bireyler, koydukları hedefe ulaştıkça bir adım öteye geçmek isterler. Yeni mezun bir birey öncelikle iş sahibi olmak isteyebilir. İşe girip bir süre çalışır. Daha sonrasında ise daha iyi imkanları olan bir işe girmek isteyebilir. Süreç bu şekilde, kişilerin öznel yargıları doğrultusunda ilerler. Kişisel gelişimin sağlanabilmesi yolunda bir araç da online eğitimlerdir.

  Online Eğitim

  kişisel gelişim

  WEB tabanlı, canlı ders, ders notu veya ders videolarının kullanılarak sertifika alınabilen eğitime online eğitim denir. İnternetin hayatımıza girmesi ve gelişen teknoloji ile beraber ‘’online eğitim’’ kavramı ile tanıştığımız söylenebilir. Teknolojinin gelişmesi insanların hayatını da hızlandırmaktadır. İnsanlar, daha az zamanda daha fazla üretmeye doğru itilmektedirler. Bununla birlikte zaman kavramı değer kazanmaktadır. Günümüzde bireylerin, kendileri için bir şeyler yapmadıkları her an onlara dezavantaj sağlayabilmektedir. Bu yüzden online eğitim insanlara; evde, işyerinde, tatilde yani herhangi bir yerde kendini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Öte yandan online eğitim, küreselleşmenin getirilerinden olan, bilgiye ilk elden ulaşmayı kolaylaştırır. Örneğin akşam evinizde oturuyorken bir profesörün size eğitim vermesi, sorularınızı yanıtlaması harika bir deneyim olmaktadır.

  Online Eğitim ile Kişisel Gelişim

  Günümüzde neredeyse tüm çalışma alanlarında rekabet ön plandadır. Birçok birey, kendini avantajlı konuma getirebilmek adına kişisel gelişimine önem vermektedir. Rakiplerinin önünde geçebilmek adına farklı alanlarda öne çıkmak istemektedir. Kişisel gelişimin, diğer bir değişle kendini gerçekleştirmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bu yollardan biri de online eğitimdir.

  Online eğitim ile bireyler, eksik olduklarını düşündükleri alanlarda kendilerini geliştirebilirler. İnternet ortamında birçok alanla ilgili online eğitimlerin bulunması kişilere bu konuda avantaj sağlayabilmektedir. Kişisel gelişimden işletme yönetimine, aşçılıktan, bahçe tasarımına bir çok online eğitim mevcuttur. Örneğin iş arkadaşları ile sık sık iletişim sorunu yaşayan bir kişi, bu durumla ilgili olarak çatışma yönetimi, etkili iletişim vs gibi online eğitimler alabilir. Bu şekilde işyerindeki iletişim sorunlarını gidermeye yönelik adım atmış olmakla birlikte kişisel gelişimine de katkı sağlamış olacaktır.

  Genellikle iş hayatından bahsetmiş olsak da online eğitimler ile kişisel gelişimin farklı alanlara da katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu alanlardan biri de sosyal hayat olabilir. Yazının başında vurgu yaptığımız ihtiyaçlar hiyerarşisinde sevgi ve saygı ihtiyaçlarından bahsetmiştik. Bireylerin, yaşamda kaliteli bir biçimde varolabilmesi için saygı ve sevgi paylaşımlarında da bulunmaları gerekmektedir. İnsan doğası bu duruma doğal bir olanak sağlamaktadır. Ancak değişen dünya düzeni bu doğal düzeni de etkileyebilmektedir. Değişen iletişim biçimleri ve iletişim araçları ile birlikte varolan insan doğasını güncellemek gerekmektedir. Sosyal medya araçlarının kullanımı, iletişim stratejileri gibi konularda da bireyin kendini yenilemesi gerekmektedir. Zamanın değerli olduğu ve WEB tabanlı ulaşımın kolay olduğu bu günlerde sosyal hayatımızın düzenlenmesi konusundaki destekçilerimizden biri de online eğitimlerdir. Teknolojinin kullanımı, insan ilişkileri ve ilgili daha bir çok konudaki online eğitimler ile birlikte kişisel gelişimimizi sağlamamız mümkün hale gelmiştir. Online eğitimler, kişinin kendini gerçekleştirme yolundaki yol arkadaşlarından biri olmuşlardır.

  online eğitim

  İş hayatı, sosyal hayat gibi alanların yanı sıra özel ilgi alanları da kişisel gelişim ile bağlantılı alanlardır. Bu alanlar hobi olarak adlandırılabilir. Hobiler, kişiyi rahatlatan, çalışma alanı dışındaki aktivitelerdir. Günümüzde birçok insanın çeşitli alanlarda hobisi olabilmektedir. Hobisi olmayan, ancak ilgi duyduğu alan konusunda bilgi eksikliği olan insanlar da mevcuttur. Online eğitim alanın da bu kişiler için de yararlı olabilecek eğitimler mevcuttur. Örneğin bahçe düzenlemesi yapmak ve bunu hobi edinmek isteyen bir birey bahçe düzenlemesi eğitimi alarak kişisel gelişimine katkı sağlayabilir.

  Toparlayacak olursak, geçmişten günümüze teknoloji ve insan yaşamı an ve an değişmekte ve yenilenmektedir. Birey, yaşamda kalabilmek ve kendine yer açabilmek açısından bu değişikliklere ayak uydurmak zorundadır. Diğer bir değişle kişisel gelişimine önem vermek zorundadır. Kişisel gelişime önem vermenin yani kendini gerçekleştirebilmenin yardımcı araçlarından birisi de online eğitimlerdir. Bu eğitimler, WEB tabanlı eğitimlerdir. Yazılı, görsel şekilde alınabilir. Eğitimlerin içeriğindeki çeşitlilik de bireylerin ihtiyaç duydukları bir çok alana hitap edebilmektedir. Bu sayede bireyler kendini gerçekleştirme yolunda eksik oldukları alanlarını online eğitimler ile tamamlayabilmektedir.

  Comments

    
   Eylül Yılmaz
   by Eylül Yılmaz - Wednesday, 6 April 2022, 7:47 AM
   Anyone in the world

   Kişisel gelişim, kişinin kendisini daha farklı kılma adımları olarak adlandırılırken, gerçekte kendisiyle yüzleşmesi ve bu yüzleşmesi sırasında kendisi hakkında farkındalığını arttırması ve yeteneklerini keşfetmesi sürecidir. Bu süreç genellikle kendini beğenmeme, daha iyi kılma isteğiyle başlayabilirken bazı durumlarda örnek aldığı kişilere benzeyebilme istediğe olabilmektedir. Bazı durumlarda ise yaşadığı ortamda kendini ortaya koyma isteği de olabilir. Kısaca herkes farklı nedenlerle kişisel gelişim yolculuğuna çıkmaktadır. Siz, ben veya bir başkası kişisel gelişim yolculuğuna herkes çıkar ve bu yolculuk her yaş döneminde devam eder.

   Kişisel Gelişim Denildiğinde Aklınıza İlk Gelen Kitap Değil mi?


   Kitaplardan ötesini düşünmeyecek miyiz? Çocukluğunuzda radyoda duyduğunuz bir sesle, onun gibi şarkı söylemeye çalışmak, TV veya sinemada gördüğünüz bir film veya dizi karakterine benzemeye çalışmak bunlarda kişisel gelişime girmez mi? Oradan replik veya davranış almadık mı? Sonuçta hepimiz sevdiklerimizden bir şeyler kendimize katarız. Bu gelişim dediğimiz şeydir, kendini farklı kılma, farklı kılma yolculuğunda kendini keşfetmemizdir. Bu keşif sürecide çevremizin kolaylaştırıcı ve destekleyici rolü kendimizle barışık yaşayabilmemizi, kendi iç huzurunu bulmamızı sağlamayacak mıdır?

   Gelişim, öğrenmenin bir sonucudur. Gelişimin ilk adımı öğrenmedir. Öğrenme bazen bir kitap, bazen bir film veya reklam sahnesi, bazende çevrenizde gördüğünüz başkası için sıradan ama sizin için önemli olandır. Olumlu veya olumsuz olsun siz o durumdan bir sonuç çıkartarak bu durumu yansıtır ve gelişim yolculuğuna adım atmaz mıyız? İşte bak artık 'farklıyız'. Öğrendik ve davranışımız değişti.

   Genelde kişisel gelişim olarak adlandırılan aslında öğrenme eyleminin doğal sonucu olan bu kavram hakkında konuşan çok kişi vardır. Suistimalin çok yüksek olduğu genellikle poh pohlayan, tribüne oynayan sloganlaşan, balon etkisine sahip çok video, kitap vb kaynak bulunmaktadır. Hepsinin ortak noktası kişiye ne yapabileceğini söyler. Bu durumda insan yanlış bilgilere yönelirken aslında varılmak istenilen yere varılamadığı gibi, ayırdığımız zaman, mekan ve maddi değerin de heba olması anlamına gelmiyor mu? Oysa 'Ne olmalıyım' önemli değil, 'Neyim?' sorusunun cevabını aramalıyız. Gelişimin, özel bir durumu olan kişisel gelişimin gerçekleşmemesiyle kişinin başarısızlık hissi nedeniyle kendisi hakkında aslında gerçekte olmayan yeni bir bilgi daha edilmesiyle, daha zor aşılabilecek durumlara yol açar.  Öğrenilmiş çaresizlik, diye adlandırılan bu kavramla kişi toplumsal konumu da zarara uğrayabilmektedir. Belki de asıl ilgilenmen gereken o değildir. Kişisel gelişim, dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.

   Kişisel gelişim yolculuğuna çıkan insan, yaşamsal zorunluluklarının getirmiş olduğu farklı zaman ve mekan kısıtlamaları altında kalmaktadır. Bu durum kişilerde mevcut durumlarının kısıtlamaları altında kendilerini gerçekleştirme isteğine ket vurduğundan kişilerde mutsuzluğa neden olabilmektedir. Kendini gerçekleştirme isteğini gerçekleştiremeyen birey kendi içinde çöküşe girecektir.

   Günümüz dünyasında eskiye oranla gelişimde en önemli olan şeyin bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran çeşitli teknolojik cihaz ve yazılımlar mevcuttur. Bu durumda kişisel gelişim yolculuğuna adım atan birey kendisini keşfetmesine yardımcı olacak bilgiye zaman ve mekan kısıtlarına takılmadan ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra kişisel gelişimde rol oynayacak öğreticinin de öğrenciye ulaşması kolaylaşmaktadır. Bu sayede kişiler zaman mekan kısıtını aşarken, yaşanan bu kolaylık nedeniyle maliyetler de azalmaktadır.

   Online Eğitim


   Eğitim için gerekli olan mekan kavramını ortadan kaldırırken kişileri teknolojik cihazlar karşısında birbirine bağlar, bu bağlantının yanı sıra eğitimde kullanılacak araçların çeşitliliğini (video, slayt, görselleştirme, hızlı geri bildirim alma vb.) arttırmakta ve eğitimin etkinliğini/kalitesini arttırmaktadır. Zaman ve mekan kıstasına takılmadan online eğitimle dünyanın zıt kutuplarında olsa da bir araya gelmektedir. Online eğitimin bir faydası da dünya insanlarının birbiriyle etkileşim kurmasıdır. Bilginin gelişimi de online eğitimle beraber hızlı olmaktadır. Evinden veya işinden çıkmadan birey aradığı bilgiye dilediği kurumdan ve kişiden alabildiği gibi bilgisini de ulaştırabilmektedir.

   Online eğitimin, yazılımsal çözümlerle desteklenmesi ile kişisel gelişimde teknoloji önemlidir. Eğitim teknolojilerindeki çeşitlilik kişilerin kendilerini ifade etme gelişimlerinde farklı kapılarda yaratmaz mı? Kişisel gelişim yolculuğu olarak kendini programcılığa yönlendiren bir kişi çalıştığı fabrikada belki temizlik görevlisiyken, online eğitimler vasıtasıyla çalıştığı fabrikanın programsal çözümlerini üreten kişi haline gelebilir, hem de online eğitim araçlarını geliştirecek yeni bireylere de yol açmaktadır.

   Online eğitim denilen kavramı açıklarken, kafanızı ağrıttığım ortada bu kadar uzun yazıyı kim okur ki zaten! İşte bu noktada yukarıda söylediğimiz teknolojinin gelişimi ile bilgiye ulaşım arttığı gibi bilgi kirliliği de artmaktadır. Bu noktada bilgiyi denetleyebilecek, kişiler ve kurumlar ürettikleri bilgi ve hizmeti sorumluluğunu taşımalıdırlar. Online eğitim ve kişisel gelişim kavramlarını beraber değerlendirmeye çalıştığımız bu yazıda fazla kafa ağrıtmadan, kişisel gelişimde online eğitimlerin önemli olduğunu söyleyip, her iki kavramında birbirine olumlu etkileri olduğunu belirtmek isterim.

   Kısacası, kişisel gelişimde online eğitim önemlidir!

   [ Modified: Wednesday, 6 April 2022, 7:51 AM ]

   Comments

     
    Picture of Merve Saçaklı
    by Merve Saçaklı - Tuesday, 5 April 2022, 9:33 AM
    Anyone in the world

    Çocuk Gelişimi Öğretmeni

    Sosyal Bilgiler Öğretmeni

    Sosyal çalışmacı

    Comments

      
     Picture of Melih Eser
     by Melih Eser - Wednesday, 9 March 2022, 3:05 AM
     Anyone in the world

     "Hayatımızın en değerli şeyi nedir ?" Evet çok göreceli kişiden kişiye cevabı değişecek bir soru ama hemen hemen hepimizin yalnız kaldığında da kendisine yönelttiği bir sorudur aslında. Peki bu soruyu şimdi kendi içinizde bir düşünmenizi ve kendinizce bir cevap bularak okumaya devam etmenizi istiyorum.

     İnsanın hayattın da en büyük korkularından bir tanesi ,şüphesiz değer verdiklerini kaybetme ve zarar verilmesi korkusudur. Ama tabi ki insanoğlu garipliğiyle de bilindiği için insanın en büyük düşmanı yine insandır. En büyük kötülükleri insan yine kendine yapar. Tanrının insana verdiği en büyük ceza doyumsuz olmasıdır. İnsan doğar emeklemek ister , emekler yürümek ister , yürür koşmak ister bu macera dünyaya gelmekle başlar. Çıktığı yolda istediği hedefe ulaşsa bile o mutluluğu daha tam tatmadan bir sonraki hedefine plan yapar . Daha dün iş ararken şimdi girdiği işte maaşını artıracak mevkilere göz diker ,dün iş ararken bugün nasıl patron olacağını hesaplar . Zengin olur dünkü mücadelesini unutup her şeye sahip olmak ister . Her şeye sahip olurken daha çok kazanmak ister onu da başarır ama hiçbir şey kazanamadığını son dakikasında anlar.

     Gözünün hep yukarıda olması onun en değerli varlıklarını dışarıdan korurken kendisinin zarar vermesine sebep olmuştur ,artık ZAMANIN katilidir . Zaman en büyük kıt ve adil kaynaktır . Bugün zengine de fakire de eşit olarak dağıtılan nadir bir şeydir. Her savaşın bir komutanı vardır bizlerde kendi hayatımızın zamanının komutanıyız .Zamanı nasıl değerlendireceğimizi ,nasıl yönetmemiz gerektiğini belirleyen bir komutanız .Düşmanımız ise doyumsuzluğumuzdur.
      

     Zaman bir okyanus iken aslında bir çöldür de . Dünyaya yeni geldiğinizi düşünüp bir kıyıda olduğunuzu hayal edin , karşıdaki okyanus bizim zamanımız olsun normal bir insan ömrünün 70 yıl olduğunu düşür isek herhalde şöyle deriz "70 yıllık kocaman bir zamanım var daha." ve okyanusun sonunu göremeyiz. İnsan 1 dakika sonrasının bile sahibi olamadığını hatırlayınca aynı kıyıda ucu gözükmeyen okyanus kurur ve çöle döner .

     Bugün hesaplamayacak kadar maddi servetlere de ulaşsan geçen zamanını geri alamayacak ,depolayamayacak ve tekrardan yaşayamayacaksın. Bu hayatta en değerli olan şey vaktimiz ,zamanımızdır .Doyumsuzluğu bırakır isek zamanın bize verdiği mutluluğu da, yaşamış olur kazandım derken kaybeden olamayız .

     Comments

       
      Picture of Melih Eser
      by Melih Eser - Wednesday, 9 March 2022, 2:41 AM
      Anyone in the world

      Ceza insanlık tarihi ile var olmuş bir terimdir . Peki bu terimin anlamı nedir , neden kullanılır ne amaçlar ?
      Ceza anlam olarak işlenen bir suç karşında , suçu işleyen kişiye uygulanılan yaptırımdır. Dünya üzerinde çok uzun yıllardır adı duyulur ve insan var olduğu müddetçe de duyulacaktır. Peki bizler suç işleyenlere cezaları nasıl vermeliyiz ,nasıl adil olmalıyız veya işlenen suç karşısında alınan cezanın yeterliliğinde kendimizi nasıl tatmin etmeliyiz ?
      Bugün gelişmiş ülkelerin tamamında bütün suçların karşılığında verilmesi gereken cezaları inceleyen, denetleyen bir hukuk düzeni vardır . Hukuk öç almayı ortadan kaldırıp bir suç var ise cezasını verecek olan ve mağdurun hakkının koruyucusu olan kişi devlettir der ve suçun karşılığındaki cezayı uygular.
      Bugün hepimiz küçükte olsa bir suçun failiyizdir veya işlenen bir suçun mağduruyuzdur. Sizce işlenen bu suçlar karşısında verilen en büyük ceza nedir ?
      Mesela yok sayılmak , toplumdan koparılmak, umursanmamak mıdır ?
      Yoksa insanlara sahteden değer gösterip faydalanmak mıdır ? Yada eminim çoğumuzun düşünmediği bir şey den bahsetmek istiyorum ;şimdi en büyük ceza AFFETMEK olabilir mi ? Suçun failini hiç beklemediği bir şekilde etki tepki olarak aşağılanmak bedenine bir ceza kesilmek, özgürlüğüne , mal varlığına bir yaptırım uygulanmasını beklerken hiçbir şey yapmadan bütün yaptırımı vicdana yükleyip vicdanı ile baş başa bırakmak olabilir mi ?
      Kişiden kişiye değişir tabi ki ama bana göre en büyük ceza hiç itiraf şansı vermeden suçluyu hep yakalanma korkusu ile baş başa bırakmaktır. Bunu çok güzel bir şekilde anlatmış olan Stefan Zweig in KORKU kitabını okumayı hepinize tavsiye ederim .

      Comments

        
       Picture of Mert Yıldız
       by Mert Yıldız - Wednesday, 16 February 2022, 8:24 PM
       Anyone in the world

       Günümüzde birçok antivirüs yazılımı mevcut. Peki kullanıcılar bunlardan hangilerini seçmeli?

       Ne yazık ki günümüzde birçok kullanıcı ve firma antivirüs yazılımlarının ne kadar önemli olduğunu fark etmiyor.

       Günümüzde antivirüs yazılımları mecburi bir zorunluluk haline geldi. Bunun ana nedenlerinde birisi gelişen teknolojiye yetişemeyen ya da dijital eğitimi olmayan insanlar.

       Günümüzde gelişmiş web sistemlerinin çeşitli güvenlik önlemleri olsa da standart güvenlik protokolleri çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu durum daha gelişmiş alt yapı sistemleri olan antivirüs yazılımlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

       Gelişmiş sistemlerin en zayıf noktası olan insanın açıklarını kapatmak için çeşitli güvenlik duvarları oluşturuldu.

       Peki bu kadar çok antivirüs içinde hangisi sizin için uygun?

       Antivirüs yazılımları 2 gruba ayrılmaktadır bunlar; ev ve kurumsal kullanıcılardır.

       Ev kullanıcıları için aktif antivirüslerin kullanılması tavsiye edilir. Bunun ana nedeni virüsün henüz sisteme girmeden önce ön protokoller tarafından etkisiz hale getirilmesidir. Aktif antivirüsler sistemi bir tık yorabilmektedir bunun ana nedeni bilgisayar üzerinde yapılan her işlemin antivirüs tarafından takip edilmesidir.

       Kurumsal kullanıcılar genelde ortak bir ağ içinde bulunduğu için sunuculara çok fazla yük yüklenmemelidir. Bunun için proaktif antivirüs yazılımları tercih edilir. Bu antivirüslerin çalışma şekli kötü amaçlı yazılı girişte değil sistem içinde etkisiz hale getirmesidir. Bu sayede sunuculara yoğun yük verilmemiş olur.

       Yıllar boyunca aynı antivirüs yazılımı kullanmak yerine her yıl farklı antivirüs yazılımları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun ana nedeni yazılımların her yıl farklı performans vermesidir.


       [ Modified: Tuesday, 5 April 2022, 11:08 PM ]

       Comments

         
        Picture of güney ferit
        by güney ferit - Wednesday, 9 February 2022, 7:41 AM
        Anyone in the world

        MERAK EDİLEN HER ŞEY , NASIL YAPILIR, NELER YAŞANIR , YANLIZLASTIRMA , İTİBARSIZLAŞTIRMA , HER ŞEYDEN YOKSUN BIRAKMA,TÜM EVRELER , NASIL MÜCADELE EDİLİR ,TÜM MERAK ETTİKLERİNİZİ SORABİLİRSİNİZ.

        Comments

          
         Picture of Ali Rıza Özcan
         by Ali Rıza Özcan - Wednesday, 15 December 2021, 9:07 PM
         Anyone in the world

         Isırgan otu yağı nedir? Isırgan otu yağının özellikleri nelerdir? Isırgan otu yağının faydaları nelerdir? Isırgan otu yağı nerelerde kullanılır? Isırgan otu yağı nasıl yapılır ve nasıl elde edilir? Isırgan otu yağı neye iyi gelir? Isırgan otu yağının faydaları nelerdir ve özellikleri hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

         Doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen insan tenine değdiğinde kaşıntı ve kızarıklığa neden olmasına rağmen insan sağlığında birçok faydası bulunan ısırgan otunun yağı da tıpkı ısırgan otu kadar faydalı özelliklere sahiptir.


         Isırgan Otu Yağı Nedir?


         Isırgan otlarından elde edilen özellikle deri hastalıklarında ve iç hastalıklarda çok fazla faydaları bulunan sağlıklı ve doğal bir yağdır.


         Isırgan Otu Yağı Nasıl Yapılır ve Nasıl Elde Edilir?


         Isırgan otu yağı yapımında doğal ortamda yetiştirilmiş kimyasala bulaşmamış doğal ısırgan otlarından yapılmaktadır. Isırgan otlarının olgunlaşması kendiliğinden yetişen tohumları ile ısırgan otu yağı elde edilmektedir. Isırgan otunun tohumlarından çeşitli işlemlerden geçerek ısırgan otu yağı elde edilmektedir.


         Isırgan Otu Yağı Ne İşe Yarar?


         Isırgan otu yağı içeriğinde doğal malzemeler bulunan sağlıklı bir yağdır. Yararları özellikle deri hastalıklarından başlamak üzere birçok alanda işe yaramaktadır. Isırgan otu diğer doğal yağlar içerisinde oldukça etkili bir yağdır. Cilt hastalıklarında ve saç rahatsızlıklarında ve güzelleştirme için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Isırgan otu yağı son zamanlarda kozmetik sektöründe büyük ölçüde kullanılmaktadır. Isırgan otu yağından yapılan şampuan, sabun ve diğer malzemeler sağlıklı yaşam için kullanılmaktadır.


         Isırgan Otu Yağı Neye İyi Gelir?


         Isırgan otu yağı saç bakımında her aşamada kullanılan ve faydasını hemen gösteren bir yağdır. Saç sorunlarını yok etmek için iyi gelmektedir. Isırgan otu yağı cilt rahatsızlıklarında da iyi geldiği bilinen bir yağdır. Cilt sorunlarının tamamı için kullanılması ile birçok üründe kendini öne çıkarmaktadır.

         Isırgan otu yağı ısırgan içeriğindeki gibi hücre yenileyici etki göstermektedir. Kullanımı esnasında doktora danışılarak iç hastalıklarında kullanılabilmektedir.


         Isırgan otu yağı eklem ağrılarında özellikle dizler için sürülerek kullanılmakta faydalı olmaktadır. Isırgan otu yağı sırt ağrılarında iyi gelen bir yağdır. Özellikle soğuk algınlıklarında sırt ve eklemlerde kullanıldığı gibi boyun bölgesinde de masaj yapılarak kullanılmakta iyi gelmektedir.


         Isırgan Otu Yağı Faydaları Nelerdir?


         Isırgan otu yağı cilt sorunlarında cilt yenilemek ve lekeleri yok etmek içi faydalı olmaktadır. Isırgan otu yağı cildin temizlenerek zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Isırgan otu yağı özellikle sedef hastalığı gibi hastalıklarda faydalı olmaktadır. Cilt sorunlarında özellikle güneş lekelerinde ve diğer rahatsızlıklarda kullanılması cilde parlak bir görünüm sağlamaktadır. Isırgan otu yağı tırnak ve ayak bakımında da faydalı olmaktadır.


         Saç bakımında ısırgan otu yağı kullanımı saçların uzaması, saç diplerinin bakımı, saç tellerinin onarılması ve gürleşmesini sağlamakta faydalı olmaktadır.


         Isırgan Otu Yağı Nasıl Kullanılır? Isırgan Otu Yağı Kullanımı


         Isırgan otu yağı cilt için kullanımında sürülerek veya krem içerisine karıştırılarak kullanılabilen bir yağdır. Isırgan otu yağı cilt için soğutularak kullanıldığında daha iyi temizleyerek arındırmaktadır.

         Isırgan otu yağı saç bakımı için kullanıldığında diğer faydalı yağlar ile kullanılabildiği gibi şampuan içerisine eklenerek de kullanılmaktadır. Isırgan otu yağı saç bakımında kullanılırken özellikle saçları yıkamadan önce sürülerek beklenebilmektedir.


         Isırgan otu kullanımında cilt için hafif şekilde kullanılmalıdır. Isırgan otu yağı etkili bir yağ olduğu için kullanımından önce alerjik bünyelere dikkatli bir şekilde kullanılmak gerekmektedir. Isırgan otu yağı faydaları özellikle cilt ve saç için kullanılmasının yanında doğal bir yağ olduğu için kullanılmasında bir yan etki bulunmamaktadır.

         [ Modified: Tuesday, 5 April 2022, 11:08 PM ]

         Comments

           
          Picture of Buse Ermen
          by Buse Ermen - Sunday, 14 November 2021, 9:18 AM
          Anyone in the world

            ‘’ Sen sadece kendinsin. İçinden bir şey yap- kendini                        kanıtlamak için değil, sadece ifade etmek için!

           

          Kendi şarkını söyle.

          Kendi dansını göster.

          Doğanın olmanı seçtiği şeyi ol ve haz duy. ‘’ (Osho)

           

           

           

          Kendi İçimizdeki Cevapsız Sorular

          Kendimizi bir olayın içinde görmek, herhangi bir şeye adım atmak için hep bir ses hep bir çağrı bekleriz. Bizi harekete geçirecek olanı bazen iç sesimizden bekleriz. Bazen içimizden öyle niyetler geçiririz ki bir bakarız kafamızdan geçen şeylerle bir anda karşı karşıyayız. Kendimizin, isteklerimizin, arzularımızın ne kadar farkındayız? Sadece isteklerimizi ve arzularımızı düşünmek için ne kadar çaba harcıyoruz? Ya da günlük koşuşturmaların içinde bunları düşünmeye ne kadar zaman ayırıyoruz? O zaman bu sorulara biraz daha yakından bakalım.

          soru işareti

          Kendinin farkında mısın?

          İçimizdeki sesleri en son dinlediğimizde henüz çocuktuk belki. Belki gelen seslere kulak versek de seslerin ne anlama geldiğini bulamıyorduk. Peki, yetişkin olunca bu seslerin ne anlama geldiğini düşünmek yerine onları dinlemeyi tümden mi bıraktık? Sanırım öyle oldu. İç sesimizi dinlemediğimiz, ona kulak vermediğimiz için belki de küstürdük onu. Şimdi sorsak dahi ne düşünüyorsun bu konuda, nasıl yapalım diye, cevap vermek istemiyor. O halde hala yaşamaya devam ediyorken, hala nefes alıyorken bir şeyler yapmaya ve kendine bir şans vermeye ne dersin?

           

           

           

          Kendi istek ve arzularına kulak ver

           

          Kendi içimizde duymaya alıştığımız birçok ses var. Canı istediğinde bize iyi şeyler söylüyor. Canı istemediğinde ise bizi suçlamaya, bizi eleştirmeye ve moralimizi bozmaya çalışıyor. Peki, bu ses kendi canı ne isterse onu yapıyorken biz ne yapıyoruz? O ses, bize doğru olanı mı gösteriyor gerçekten?

          kendini düşün

          Evet, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilmek çok zor. Belki bunun için bir kendimizi kullanma kılavuzumuz olsa ne iyi olurdu. Aslında aldığımız en ufağından bir elektronik aletin bile kullanma kılavuzu var ve biz onu doğru kullanabilmek için kılavuzu okuyup anlamaya çalışıyorsak, bunu kendimiz için neden yapmıyoruz?

          Parayla, emekle aldığımız o eşyanın değeri var bizim için ve bozulmasından korktuğumuz için onu korumaya çalışıyoruz. O eşyaya karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Peki, bunu kendimiz için ne zaman yaptık? Kendimizi dinleyip gerçekten içimizdeki sesin ne istediğine, sorununun ne olduğunu ne zaman anlamaya çalıştık? Kendimizi, sağlığımızı bozmamak için en son neye dikkat ettik?

           

          Kendi Sesini Dinlemeyi Öğren

           

           Kaç yaşında olursan ol, şu an bu yazıyı okuyup da bu satırlara kadar indiysen demek ki kendini dinlemek istiyorsun. Ve bu zamana kadar kendini dinlemediğin için pişmansın belki. Şimdi bir şeyler yapmak istiyorsun ve nasıl ya da nereden başlayacağını düşünüyorsun belki.

           

            

          Pişmanlık öyle güçlü bir duygu ki onu gerçekten hissettiğimizde bütün imkânsız görünen olayları dahi olduruyor.

           

           

          Ne diyor sana iç sesin? Onunla barışık mısın? Onu dinliyor musun?

          Belki dinlemek istiyorsun ama nasıl yapacağını bilmiyorsun. O zaman dön ona ve bugüne kadar belki de sormadığın soruları sor. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben ne yapmaktan hoşlanırım? Kendini keşfet. Sorularını sor ve bekle. Düşün. Sana cevaplarını belki gün içinde hiç yapmadığın bir şeyi deneyimlerken verecek. Belki ormanda yürüyüş yaparken ve sessizliği dinlerken bir anda konuşmaya başlayacak seninle. Dertleşecek ve bugüne kadar onunla hiç konuşmadan neler yaptığınıza şöyle bir bakacaksınız. Bakacaksınız ki geçmişteki hataların farkına varıp geleceği daha büyük ve güzel arzularla donatabilesiniz.

           

          Kendi içine dönüp kendin için bir şeyler yapabilme imkânını fark ettiğin an, kendini tanımak için attığın büyük bir adım aslında.

           

          Kendini uçak moduna al

          Kendini anlamak, kendini dinlemek için öyle uzaklara gitmene gerek yok. Kendi istek ve arzularını öğrenmek ve doğru soruları sormak için ülke değiştirmene ya da Bodrum’a gitmene de gerek yok. Tek yapman gereken şey sessiz bir yer bularak gözünü kapatman ve düşünmen. Ve sorular sorman kendine. Kimsin sen bu hayatta?

           Hepimiz yaşamamız boyunca birlikte yaşadığımız insanlardan, doğduğumuz yerden, gittiğimiz okuldan bir şeyler taşıyoruz. Bunlar biriktiğinde şu an ki halimizi oluşturuyor. Aslında kim olduğumuzu, neleri sevip nelerden hoşlanmadığımızı. Peki ya bunların hiçbirine maruz kalmadığında ya da yaşadığın bütün olayları bir saniyeliğine de olsa bir kenara koyduğunda, sen kimsin?

          Bazen günlük koşuşturmaların içinde ya da başkalarıyla ilgilenirken kendimizle ilgilenmeyi ve kendimizi dinlemeyi unutuyoruz. Konu kendimiz için zaman yaratma olduğunda biraz cimriyiz nedense. Önceliği başka şeylere verirken kendimizi unutuyoruz. O zaman ne dersiniz, bugün kendinizi uçak moduna alıp dış dünyaya kendimizi kapatma günü olsun mu?

          Kendi hikâyeni bul

          İçimizdeki konuşmaları bizden başka dinleyecek kimse olmadığı için en güzel kendimizle konuşabiliriz. Kendimizin dert arkadaşı oluruz. Güçlüklerimizi, zayıflıklarımızı insanlardan önce kendimize gösteririz ki, gerçekte yaşandığında bu durumları önce kendimiz kabul edip benimseyelim. Sahip çıkalım hatalarımıza. Çünkü nasıl güzel davranışları biz yapıyorsak zaman zaman kötü davranışlarımızı gerçekleştiren de biziz. Her şeyimizle bir bütün olalım. Her halimizi kucaklayıp benimseyelim.

           

           

               Kendimizi yargılamadan, insan olduğumuzu unutmadan, sevgi ve şefkatle…

           

          Anlayış gösterebiliriz mesela yaptığımız hatalara. Belki kendimize, insan demenin özü zaten hatalarıyla var olmak, sözünü söyleyebiliriz kendimize. Eğer sıkışıp kaldığımız konular varsa akışına bırakmak gerektiğiniz hatırlatırız. Göstermemiz gereken bir potansiyelimiz olduğunu ve bunun herkese özel, eşsiz olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı parmak izlerimizin birbirine benzemediği gibi, hiç birimizin başkasıyla kıyaslanacak benzerlikleri olmadığını söyleriz. Son olarak içimizdeki hazineden bahsederiz. Hani şu bizim içimizde olan, başka kimsenin bilmediği ve ancak bizim çabamızla, kendimize dönüp baktığımızda ortaya çıkarabileceğimiz özelliklerimizi konuşuruz. Konuşuruz ki bu hayatta kendi hikâyemizin kahramanı olduğumuzun farkına varalım.
          [ Modified: Tuesday, 5 April 2022, 11:08 PM ]

          Comments