Site blog'u

Eylül Yılmaz
yazan Eylül Yılmaz - 20 Ağustos 2021, Cuma, 23:05
Dünyadaki herkese

Değişim ve gelişim sürekli öğrenme ve araştırmaya dayalı olması ile birlikte her insanın kendi kişisel gelişimi için eğitim metotları ile değer katmayı amaçlamaktadırlar. Eğitim metotlarının bütün argümanları üst düzeyde olması, kişinin kişisel beceri ve yeteneklerinin bütünleşmesi ile anlamlı hale gelmektedir. Kişilerin, kendi beceri ve yeteneklerini kişisel gelişim eğitimler üzerinden ortaya çıkarabilmek mümkündür.

İş hayatının ve sosyal hayatı her alanında kişisel beceri ve yetkinlikleri ile çok daha başarılı ve geleceğine doğru kararlar ile yönlendirme gibi birçok özelliği kazandıracaktır. Kişisel gelişim, kişiler yetkinliklerini ve eksik yönlerini iş veya sosyal hayatlarında daha avantajlı bir konuma getirmesi adına online eğitim veren kuruluşlarını tercih etmektedirler.

Enstitü, kişisel gelişim alanında zengin, kaliteli, argümanları ve içerikleri üst düzeyde eğitimler vermektedir. Enstitü, meslek bilgi ve beceri alanında, özel yeteneklerin gelişimi alanında, satış ve ikna konusunda pazarlama alanında, iş ve sosyal hayatta günlük sorunlar karşısında sorun çözme teknik ve becerileri gibi çok fazla argüman ve geniş online eğitim etkinlikleri ile bir marka haline gelmiştir. Alanında her başarılı öğrencisine sürekliliği arz eden, sertifika veya kodu ile birlikte özgeçmişlerine ekleme imkanı vermektedir.

Eğitimde Devrim  

Enstitü ücretsiz kişisel gelişim sertifika programları ile her öğrencisine eğitim alanında rekabetin üst düzeyde yaşanması, artan eğitim maliyetlerine rağmen kalifiyeli ve başarı odaklı iş, okul ve sosyal hayatta çok donanımlı ve yetkinlikleri ile çağ atlatacak kişiler yetiştirmesi ile örnek bir kuruluş olmaktadır.

Enstitü ücretsiz kişisel gelişim sertifika programları, günümüzün yeni meslek alanlarına eğilimi ve çok daha sosyal örgenci portföyü oluşturmaktadır. Her yaşta insana yeni bilgi, beceri ve yetkinliği ile yeni meslek kapıları açmaktadır.

Enstitü ücretsiz kişisel gelişim sertifika programları, kişilerin kendilerini eksik ve güçlü yönlerini belirlemesinde, bu yönde Enstitü ile seviyelerini çok üst düzeye taşıyabilmeyi sağlamaktadır.

Online Eğitimler ile Daha Başarılı Kariyer Süreci

Enstitü, kişilerin zaman konusunda ki sıkıntılarını çözebilme ve çok daha etkili ve verimli zaman yönetimi için sertifika ile online eğitimler vermektedir. Enstitü, sadece zaman yönetimi değil kişilerin iş hayatları ve sosyal hayatlarında karşılaştığı her sorunlar, stres, baskı altında düşünme gibi konularda hızlı, pratik ve çözüm önerileri üretebilmesi hususunda sertifika ile online eğitimler vermektedir.

Her öğrencinin sıklıkla yaşadığı, okuduğunu anlamama sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Enstitü, bu sorunu hızlı okuma teknikleri ve hızlı anlama konusunda online eğitimler ile kişilere çok daha fazla ve hızlı kitap okuma ve anlama ile yüksek eğitim kalitesi vermektedir.

Kişilerin, üniversiteden mezun durumu veya mezun olacağı süreçleri içerisinde mülakat ve doğru özgeçmiş hazırlama konusunda başarısızlıkları ve tecrübesizliği online eğitimler ile bir sorun olmaktan çıkarmaktadır. Kişisel ve özel yetkinlikleri artırma konusunda satranç, blog ve yaratıcı yazarlık, fotoğraf çekme teknikleri ile daha sosyal ve başarılı yaşam sürmelerini sağlamaktadır.

Düşünme teknikleri konusunda NLP, beden ve işaret dili ile çok daha verimli ve etkili iletişim becerilerini üst noktalara taşıyan eğitimler vermektedirler. Firmalar ve iş hayatı sürecinde yer alan kişilerin imaj ve algı, stratejik yönetim eğitimi birçok sertifika ile online eğitimleri öğrencilere sunmaktadır.
 

 
Eylül Yılmaz
yazan Eylül Yılmaz - 20 Ağustos 2021, Cuma, 23:05
Dünyadaki herkese

Önemi yeni anlaşılmaya başlayan kişisel gelişim bireyin başarılı olmasının ilk aşamasıdır. Kişisel olarak kendini geliştirmeyi başaran bireylerin öz güven sahibi olduğu görülmektedir. Kendine inancı artar. Daha güçlü olduğunu bilir ve hisseder. Farklı bakış açıları kazanır. Bu sayede hedefe ulaşması kolaylaşır. Olayları farklı yönden irdeleyerek çözüme ve hedefe hızlı şekilde ulaşabilir.

Kişisel Gelişim Ne Kazandırır?

Kişisel olarak gelişim sağlamış bireylerin daha disiplinli olduğu görülmektedir. Zamanı ve algıyı yönetmeyi bilirler. Zamanı daha dikkatli kullandıklarından günümüzün büyük problemi zaman yetersizliği ortadan kalkar. Kişisel gelişimde ilerlemek için birçok online eğitim bulunmaktadır. Anlayarak hızlı okuma, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi alanlarda eğitimlere online olarak katılım sağlanabilmektedir. Etkili konuşma teknikleri, diksiyon eğitimleri ile ikna güçleri artar, ilgi görürler. Enstitü ücretsiz kişisel gelişim sertifika programları aracılığı ile birçok konuda kişisel gelişim sağlanabilir.

Gelişim önce kişisel olarak başlamalıdır. Kendini geliştiren bireyler sayesinde toplumlar ilerler. Globalleşen dünya da her birey kendini yenilemek ve geliştirmek durumundadır. Bu gelişim için atılacak adımlar eğitimlerdir. Birçok farklı konudaki eğitimlere katılmak bireylere farklı kazanımlar sağlar. 

Kişisel Gelişimin İş Hayatında Sağladıkları

Online olarak alınan kişisel gelişim eğitimleri her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Bu eğitimler sadece kişisel olarak değil kariyerinizde de etkili olacaktır. Zaman yönetimi bilen bir birey işverenin tercihi olacaktır. Ayrıca Stresle başa çıkma eğitimi almış bireyler iş hayatının getirdiği sıkıntılar karşısında nasıl davranması gerektiğini bilmektedir. Bu eğitimler kişisel olarak gelişmeyi sağlamakla birlikte iş hayatında da başarıyı getirecektir. 

Online Eğitim Programları

İienstitü üzerinden kişisel gelişim ile ilgili birçok eğitim ücretsiz olarak da sunulmaktadır. Bu eğitimlere katılarak online eğitimin avantajları ile kişisel gelişiminize hız kazandırabilirsiniz. Aynı zamanda Enstitüde sunulan eğitimlerin hepsi sertifika programıdır. Eğitimler sayesinde iş hayatınızda da büyük artılar kazanabilirsiniz. 

Online programlarda da gerekli olan tüm alanlarda eğitimler deneyimli uzmanlar tarafından sağlanmaktadır. Birebir eğitimdeki gibi ekstra maliyetler içermez. Günümüzde özellikle kişisel gelişim kursları için online eğitimler tercih edilmektedir. Farklı alanlarda enstitü ücretsiz kişisel gelişim sertifika programları bulunmaktadır. Avantajlı eğitim yöntemi olan online eğitimlerle kişisel gelişim için bir adım atmak hayatınıza yapılacak bir yatırımdır. 

Günlük hayatta mutluluğun iş hayatında ise başarının ilk anahtarı bireyin kendini geliştirmesidir. Hayatta başarının sırrı her zaman doğru şekilde eğitimdir. Globalleşen dünyada var olabilmek için sürekli gelişmek ve yenilenmek zorundayız. Bu nedenle eğitimlere zaman kaybetmeden başlamak bireyin kendine yapacağı bir yatırımdır. 
 
Dünyadaki herkese

Kişisel gelişim konusu önemli bir alandır ve eğitimi özel çaba gerektirmektedir. Daha önce herhangi bir fikrinizin olmadığı bir alanda eğitim almak ve o konuda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmak ancak eğitim alanda gerçekten uzmanlaşmış kişilerin vereceği eğitimlerle mümkün olabilir. 

Aynı zamanda her kişisel gelişim eğitimi alan kişinin aldığı eğitim alanında yeterli düzeyde gelişim göstermesi mümkün değildir. Bunun olabilmesi için ideal öğretme yol ve yordamlarının bilinmesi ve en etkin şekilde aktarılabiliyor olması gerekmektedir. 

Kişilerin gelişime açıklığı, algılama kapasiteleri, eğitim düzeyleri ve birikimleri verilecek kişisel gelişim eğitimlerinin kalitesini ve kapasitesini belirleyen önemli unsurlardır. Hazırlanacak ortak kişisel gelişim derslerinin tüm gelişim seviyelerine hitap edecek düzeyde olabilmesi profesyonellik isteyen bir konudur. 

Her Öğrenciye Hitap Eden İçerikler

Eğitim durumlarının ve düzeylerinin etkin şekilde belirlenerek bu eğitimleri alacak herkese yönelik olarak ders içerik ve yayınlarının belirlenmesi alanında uzmanlık gerektirdiği kadar iyi bir teknik donamım ve eğitici kimliği de gerektirmektedir. 

Enstitü'de çalışan eğiticiler, belirttiğimiz kriterleri en üst düzeyde taşımaktadır.
Alanında uzman oldukları gibi iyi bir eğitici kimliğine sahiptirler. Birçok kişinin kişisel gelişiminde önemli etkilere sahiptirler. Bireysel veya kurumsal çalışmalarını daha etkin yaparak fark oluşturan birçok kişisel gelişim sertifika mezunu öğrenci bu eğitimcilerin sayesinde arzu ettikleri seviyeye ulaşmıştırlar. 

Kişisel gelişim sertifika programlarına ihtiyaç duyan kişiler Enstitü'nün başarılı öğretmenlerinin hazırladığı kapsamlı içeriklerle gelişimlerini tamamlamaktadırlar. Tüm eğitim durum ve seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan sertifika programları öğrenci yeterlilik ve düzeyleri dikkate alınarak planlanmaktadır. Hazırlanan kayıtlar bu doğrultuda içeriğe sahip oldukları için tüm katılımcılar tarafından rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

İienstitu.com İle Online Eğitim

Enstitü internetten sertifika veren ender girişimlerden birisidir. Tam bir profesyonellik ve uzmanlıkla verilen eğitimleri bulunmaktadır. Katılımcıların çoğu iş dünyasının önemli birimlerinde görev alan kişilerden oluşmaktadır. Yöneticilerin de ihtiyaç duyduğu birçok kişisel gelişim alanında üst düzeyde aktarılan içeriklerle ders anlatımları bulunmaktadır. 

Enstitü internetten sertifika programlarına katılan kişilere eğitimlerini online olarak aktarmaktadır. Bu nedenle katılımcıların derse katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. Katılımcılar herhangi bir işyerinde çalışıyor olabileceği gibi ev kadını, öğrenci veya işsiz biri de olabilmektedir. 

Tamamen kişinin kendi ihtiyaç ve tercihine bağlı olarak yapılan müracaatlarda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ücretsiz ve online olarak internet üzerinden verilen eğitimler ve içerikleri hakkında daha fazla bilgi almak için alt başlıktaki adresi ziyaret edebilirsiniz. 

Kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyabileceğiniz birçok konuyu kendi kategorisinde inceleyebilir ve ihtiyaç duyacağınız elektronik sertifikaya başvurabilirsiniz. 


 
Eylül Yılmaz
yazan Eylül Yılmaz - 20 Ağustos 2021, Cuma, 23:05
Dünyadaki herkese

Teknoloji ile birçok sektörde alt yapı ve inovasyon değişimi söz konusu oldu. Her firma kendi alt yapısı, malzeme ve yatırım alanlarını yeni bir planlama ile değiştirmek zorunda kaldı. Yeni bir pencere ile yapıya uyum sağlamak zorunda kalındı. İnsan, hayatına teknolojinin gelişimi ve sürekliliğinden dolayı yeni bir kelime ortaya çıktı. Bu kelime internet ve değişim oldu. İnternet ile sürekli gelişen teknolojinin insan hayatına adapte olması ve kullanım alanları sürekli olarak değişti ve gelişti.

Bu değişimden iyi yönlü olarak nasibini eğitim sektörü de aldı. Yüksek ve verimli alt yapılar ile donatılmış bilgisayar ve onun sağlayıcıları internet ile eğitim çağ atladı. Enstitü, kendini bu piyasada son derece gelişime açık ve sürekliliği ile en önde kuruluşu olma yolunda önemli teşvikler aldılar. Önemli düzeyde eğitim alt yapısını teknolojik cihazları yatırımlar ile desteklediler.

Teknolojik alt yapıları içerisinde örgencilerine zaman ve mekan konusunda uzaktan eğitim ile sürekli öğrenme metodunu hayata geçirmesi konusunda önemli adımlar attılar. Online eğitim içeriklerini teknolojik cihazlar ile uyumlu hale getirerek, çok daha modern, işlevi ve kalitesi yüksek bir eğitim modelini sisteme kazandırmayı sağlamıştır. Teknoloji alt yapısı ile donanım ve verimliliği eğitimde daha anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirmektedirler.

Teknolojik alt yapısı ile birçok online eğitimleri aynı anda kullanıcılarının hizmetlerine sunmaktadır. Enstitü internetten sertifika ile zaman ve mekan konusunda kayıp yaşamadan, tek bir kayıt işlemi ile sayısızca sertifika veren online eğitimlere katılma imkanı vermektedir. Kişisel gelişim  ile öğrencilerin, iş hayatında veya zamanı iyi kullanma adına birçok insanın yetkinliklerini artıracak online eğitimler sunmaktadır. Enstitü internetten sertifika ile her kesimden insanın iş hayatında ki başarılarını daha üst düzeye taşıma adına çok sayıda eğitim modülü üzerinden ücretsiz olarak ulaşımına imkan vermektedir.

Eğitim Modülü Öğrenci Başarısı

Enstitü, online eğitimleri tek bir sistem üzerinden birçok kullanıcıya teknolojik alt yapı ve donanımları etkin, hızlı, anlaşılabilir ve doğru bilgiler ile hizmet vermektedir. Enstitü, yabancı dil eğitimlerini seviyelerine göre vizyonu ve misyonu çerçevesinde her kitleye e-mail ve telefon bilgileri üzerinden kolay üyelik işlemleri ile ulaştıran teknolojik eğitim üssü olarak tanımlanabilmektedir. Kişilerin, Enstitü eğitimleri sonucunda başarılı sonuçları, online eğitimleri, sertifika veya kodu ile anında özgeçmişine ekleme hususunda çok akılcı ve pratik çözümleri olan bir eğitim üssü olarak gösterilmektedir.

Enstitü, teknoloji alanında işletmelerin çalışanlarına yönelik eğitimlerini mekan değişimi söz konusu olmadan yerinde hizmet ile başarılı ve sektörde en çok tercih edilen bir yapıya sahiptir. Online eğitimler sırasında her türlü materyali ve soru sorma panelleri ile çok daha hızlı ve doğru bilgiyi alabilme imkanı vermektedir. Değişimin yeni akımı Enstitü kuruluşu, her öğrencisinin başarılarını ve eğitimleri sonucunda alınan sertifika bilgilerini kendi hesaplarından anında görmesine ve özgeçmişine eklemesi konusunda bütün imkanları sunmaktadır.

Enstitü ve Teknolojik Süreci

Sertifika eğitimleri ile alanında başarılı ve uzman eğitimcileri, teknolojik ürün ve cihazlar ile online eğitimler de başarı seviyesini üst noktaya taşımışlardır. İnternet ile online eğitimleri rahat bir şekilde kayıt olabilir, canlı ders yayınları ile birçok öğrenci ile hocanın ders anlatımını dinleyebilirsiniz.

Öğrenci panelleri ile hocaya ders esnasında içerikler ve konu ile ilgili her soruyu sorma imkanı veren alternatif teknolojik yapıya sahip bir kuruluştur. Sınavları belli saat dilimleri içerisinde internet üzerinden test usulü şeklinde gerçekleştirmektedir. Bu şekilde eğitim sonrası başarı seviyesini ve oranı belirlemede yardımcı olmaktadır.

 
Dünyadaki herkese

Günümüzün ağır rekabet koşullarında, yeni nesil iş verimliliği için çalışanlarımız ya da çalışan adaylarımızın kesinlikle güncel eğitimleri almaları gerekmektedir. Elbette gençlerimiz, üniversitelerde, fakülte eğitimlerinde, ön lisans, lisans, yüksek lisans gibi programlarda mesleki eğitimlerini alırlar, ancak bunu pekiştirecek eğitim unsurları bulunmaktadır.

Bir meslek eğitimi gencimiz, ya da yıllar önce meslek eğitimi alan ve uzun süredir çalışma hayatının içinde olan kişiler de eğitim seçeneklerinden yararlanmalıdır. Günümüzde eğitim artık büyük oranda internet üzerinden olmaktadır ve en seçkin kurumların başında, Enstitü, İstanbul İşletme Enstitüsü gelmektedir. 

İstanbul İşletme Enstitüsü ile Mükemmel Online Eğitim, Geçerli Sertifika

Enstitü internetten sertifika ile öğrencilerine online eğitim vermektedir. Online eğitim seçeneklerinde birçok kariyer açısından avantajlı ve güncel içerikler öğrencilere sunulmaktadır. Elbette son derece elit bir akademisyen kadrosu görev yapmaktadır. Aklınıza birçok soru gelebilir ya da bilgi almak isteyebilirsiniz. Bu durumda, www.iienstito.com adresinden, Enstitü resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. 
Her yaştan gencin ve olgun yaşlarda olarak kendini güncel eğitimler noktasında geliştirmek isteyen kariyer sahibi kişilerin yararlanacağı dersler bulunmaktadır. Bunlar gerek ücretsiz online eğitim, gerekse son derece cüzi ücretle verilen online eğitim olarak ayrılmaktadır. 

Sertifika Alınan Online Derslere Örnekler

Online dersler belirli bir program üzerinden yürütülür. Esnek eğitim verilmesi, online, internet üzerinden derslerin verilmesi, farklı mesai saatlerinde çalışanların uzaktan eğitim sistemi ile uygun oldukları zamanlarda katılım yapabilmelerini sağlar. Öte yandan, enstitü internetten sertifika ile kariyer anlamında kurumlar ile şirketler tarafından son derece geçeri olan sertifikalar verilmektedir. Özellikle, iş başvurusu yapanlar için sertifikaların eklenmesi son derece yerinde olacaktır. 

İşletme temelli olarak, yeni nesil gelişmelere ve teknolojilere uygun ders içerikleri öğrencileri beklemektedir. e ticaret ile e reklam eğitimleri ile sosyal medya sitelerinde reklam eğitimleri alınabilir. Fotoğrafçılık ile ileri fotoğrafçılık eğitimleri de size kariyer olanakları sunabilir. Satış koçluğu, girişimcilik, NLP eğitimi, internet haberciliği, kişisel gelişim, satış ve pazarlama eğitimleri de seçenekler arasındadır. İletişim, iş hayatı, finans ile muhasebe alanlarında da öğrencilere en güncel içeriklerle dolu bir mevzuat ve kaynaklarla eğitim verilmektedir. 

Sertifika Sorgulama ve Bilgi Edinme

İstanbul İşletme Enstitüsü, ülkemizin en büyük eğitim online platformlarından biridir. Öğrenciler bazında, geride bırakmaya hazırlandığımız yıl olan, 2018 yılı içinde 400 bin civarında öğrenci eğitim almıştır. Online eğitim noktasında ülkemizin her yerine hizmet verebilir bir altyapı ile Enstitü hizmet sunmaktadır. Web sitesi üzerinden öğrenciler başarı durumlarını ve sertifika bilgilerini inceleyebilirler. 
 
Dünyadaki herkese

Online Enstitü nedir sorusuna değinmeden önce, mutlaka Enstitü sistemi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Çünkü günümüzde Enstitü sistemi örgün olarak da hizmet vermektedir. Şöyle ki, bir sertifikaya erişmek için aşılması gereken yol birkaç şifrelidir. Bu şifrelerden ikincisi olan enstitü online eğitim platformu kişilere freelance bir deneyim sunar. Ayrıca bilimsel çalışmalar için de mevcut kanalların alt başlıkları vardır.

Elbette mevcut kanalların hizmetini veren internet siteleri vardır. Bunlar online olarak her türlü programa erişim imkânı sunarken, bir yandan da kalifiye nitelikler sunar. Nitekim Enstitüler hakkında, her programın farklı koşulları olduğunu söylemek gerekir. Fakat web tabanlı eğitim sistemlerine bakan her insan, bu sertifikanın geçerliliğini sorgulama gereği duyuyor.

Aslında bu haklı bir serzeniştir; zira pek çok safsata site yanlış sertifika dağıtımı yapıyor. Hâliyle, sertifikanın Enstitü düzeylerinde, global olup olmadığı tartışılır bir duruma geliyor. Sonuçta, işin hukuki boyutlara varan yanlışlarına gelmeden, iyi bir araştırma yapmak verimli olacaktır. Şu aralar, insanların Enstitü katılımları için bazı platformlar aracı olmaktadır. Öte yandan, bazı siteler de buna direkt olarak ön ayak oluyor.

Peki Bu Siteler Nelerdir? Online Enstitü Sistemi Sağlayan Platformlar Hangileri?

Öncelikle, üst başlıkta da değinildiği gibi, yanlış reklamlardan kaçınmak gerek. Şayet uzaktan bir eğitim ile sertifika alınmak isteniyorsa, burada devreye sitenin niteliği girer. Nitekim online eğitim için, tavsiye edilecek sitelerden birisi de www.iienstitu.com adresidir. 

İstanbul işletme Enstitüsü, üyelerine girişimcilik dâhil pek çok sertifika sunmaktadır. Ayrıca usta eğitmen kadrosu ile katılımcılara ayrı bir takdir de kazandırmaktadırlar. 

İstanbul İşletme Enstitüsü Sertifikaları Hangileridir?

Bilindiği üzere, enstitü online eğitim platformu için geniş bir alan mevcuttur. Bunlardan bir tanesi yukarı da bahsedildiği gibi girişimcilikken, bir diğeri video editörlüğüdür.

Günümüzde insanların ek bir iş yaparken aradıkları altyapılar, bu sertifikalar öncülüğünde ışık tutacaktır. Çünkü uzaktan yapılan eğitim hem daha az yorucu olup, hem de daha az vakit alacaktır.
Böylece herhangi bir dalda sertifika almak, vakitten kazanca tekabül edecektir.

Sistemin verdiği diğer bir sertifika eğitimi ise imaj ve algıdır. Yine altyapısal olarak bir birikim sahibi olmak isteyenler için bu alan, ayrı profil çizecektir. Sonuçta, yerel bir hizmet veren site, araştırmacılara ışık tutarken, eğitmenlere de ayrı getiri sağlayacaktır. Bütün bunlar sitenin online eğitim dâhlinde verdiği hizmetlerden birkaçıdır. Nitekim blog yazıları ve micromaster programları ile de kafa karışıklığı yaşayanlara destek olunmaktadır.
 
Eylül Yılmaz
yazan Eylül Yılmaz - 20 Ağustos 2021, Cuma, 23:04
Dünyadaki herkese

İnternet aracılığı ile yapılan online eğitim örgün eğitime oranla daha avantajlı sayılmaktadır. Var olan sistemdeki dezavantajları ortadan kaldırarak eğitime yeni bir dinamik kazandırmaktadır. Farklı konularda bilgi edinmek, kendini geliştirmek isteyen bireylerin önünü açan bir sistem olarak görülmektedir.

Online Olarak Hangi Eğitimler Alınabilir?

Online olarak birbirinden farklı alanlarda ve alt dallarında eğitim almak mümkündür. Örneğin yabancı dil eğitimi almak isteyenler bir çok farklı dilde açılan kurslardan dilediğine katılabilmektedir. Bir çoğu ücretsiz olarak sunulan derslerde başlangıçtan ileri seviyeye kadar dil eğitimi almak mümkündür. Yabancı dil öğrenimi hem kariyer, hem de kişisel gelişim için oldukça yararlı bir eğitim olmaktadır.

Finans, muhasebe, satış, pazarlama gibi bir çok alan ve alt dallarında eğitim almak da mümkündür. Ayrıca kişisel gelişim eğitimleri de bir çok alanda deneyimli eğitmenlerle birlikte verilmektedir. Kişisel gelişim, hobi,kariyer gibi her alanda kurslar açılmaktadır. İİenstitü üzerinden her alanda eğitim sunulmaktadır. Kendini geliştirmek isteyen herkes enstitü online dersler aracılığı ile kurslara katılarak, sertifika alabilmektedir. 

Online Eğitimde Avantaj

Örgün eğitime oranla kursiyerler tatilde dahi olsalar eğitimlere diledikleri zaman diliminde katılabilmektedir. Mekandan bağımsız olması ayrıca ulaşım gibi ekstra masrafları da ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca çalışan kursiyerler için kurs saatleri kendi müsait oldukları zamandır. Bu en büyük avantajlar arasında bulunmaktadır. İş saatleriyle çakışan örgün eğitim kurslarla arasındaki en önemli farktır. Bu avantaj sayesinde hem çalışıp, hem de kariyerinde ilerlemek için eğitim almak isteyenler için büyük bir fırsattır. Bu fırsat değerlendirilerek ilgili alandaki eğitimler alınırsa, kariyerde başarının ilk adımları atılmış olmaktadır. Alınan enstitü online dersler sonrasında sertifika sahibi olan kursiyerler iş hayatına bir artı kazandırmış olmaktadır.

Yeni İş Başvurularında Öne Geçmek

Zaman problemi olmayanlar için ise eğitimler bazen mali yükler getirebilmektedir. Bu da bireyin kendini geliştirmesi, kariyeri için adım atmasını engellemektedir. Online eğitimler mali anlamda da örgün eğitime oranla avantajlıdır. Bulunduğu yerden katılımcı kurslara devam edebilmektedir. Bir çok konuda eğitim kurs ücreti olmadan verilmektedir. Yol, yemek gibi ek giderler de bulunmadığından tamamen ücretsiz eğitim Enstitü üzerinden sağlanabilmektedir. Özellikle yeni iş arama sürecinde olanlar için büyük bir fırsattır. Bu sayede mali yük oluşturmadan iş başvurusunda artı olarak değerlendirilen eğitimler alınabilir. Yapılacak iş başvurularında rakiplerin bir adım önüne geçebilmek için sertifika sahibi olmak gereklidir.


Özellikle iş hayatında rekabet olan bir ortamda yaşamaktayız. Daha iyi bir kariyer için bireyler kendilerini sürekli geliştirmek durumunda kalmaktadır. Eğer bu yarışta yer almak istiyorsanız mutlaka bir konu üzerinde uzmanlaşmak, bazı konular hakkında da bilgi sahibi olmak zorundasınız. Bu da ancak eğitimle sağlanmaktadır. Online derslere katılarak kendinizi geliştirebilir, sertifika sahibi olabilirsiniz.
 
Dünyadaki herkese

Her yaştan birey farklı amaçlar doğrultusunda Enstitü online dersler üzerinden değişik eğitimler alabilir. Her biri uzmanlık barındıran kaliteli eğitimler, konusunda tecrübe sahibi olan uzman eğitmenlerce verilmektedir. Hem sosyal yaşamı daha kolay hale getirmek hem de iş bulabilmek için, geniş yelpaze altında farklı eğitimler bulunuyor. Özel materyaller ve projelendirme ile verilen dersler, öğrencilerin daha nitelikli hale gelmesine imkan tanımaktadır. Tamamen online eğitim üzerinden verilen dersler, böylece zaman kaybetmeden kolayca alım fırsatı sunuyor.
 
Birbirinden Farklı Enstitü Online Dersler
 
Enstitü bünyesinde verilen online dersler farklı amaçlara hitap etmektedir. Kendini geliştirmek isteyenler, iş bulmayı arzu edenler ya da kariyer yapmak amacı güden pek çok kişi bu eğitimleri güvenle katılabilir. Üstelik zamandan kayıp yaşanmadığı için esnek saatler üzerinden rahatlıkla eğitimleri elde etmek mümkün. Alınan dersler sonunda verilen sertifika ise eğitimi tescilli hale getirmektedir. Böylece CV üzerine eklenecek sertifika sayesinde çok daha güvenli şekilde iş bulabilirsiniz. Bu konuda değerlendirebileceğiniz farklı eğitimler bulunuyor.
- Kişisel gelişim eğitimleri,
- Yabancı dil eğitimi
- Satış ve pazarlama eğitimi,
- İnsan kaynakları eğitimi,
- Yazılım ve bilişim eğitimi,
- İşletme eğitimleri,
Bu gibi daha pek çok değişik amaç altında değerlendirebileceğiniz kaliteli online eğitim desteği sağlanmaktadır.
 
Yaşam Standardını Yükseltmek İçin Kaliteli Enstitü Online Dersler
 
Kurumsal bir hizmet anlayışı ile verilen Enstitü online dersler, özellikle yaşam standardını yukarı çekebilmek için etkin bir olanak tanıyor. Kolaylıkla iş bulabilir, kariyer basamaklarını tırmanabilir, sosyal yaşamda önünüze çıkan pek çok olanağı daha basit hale getirebilirsiniz. Amacınıza uygun olarak elde edeceğiniz eğitimler, esnek saatler ve kaliteli eğitmenler eşliğinde özel olarak sağlanıyor.
 
Enstitü Online Derslerin Kolaylığı
 
Özellikle gerçek zamanlı mekanlarda vakit kaybetmeden, uzaktan online eğitim kalitesini yaşayabilirsiniz. Özel materyaller ve uluslararası çapta eğitmenler, tüm dersler adına süreç içerisinde yer alır. Ayrıca tekrar yapma olanağı olduğundan dolayı konuyu daha iyi şekilde anlama imkanı elde edilmektedir. Diğer yandan evden veya işyerleri ile beraber arzu edilen birçok farklı noktadan rahatlıkla giriş yapılabiliyor. Böylece sadece bir internet bağlantısı ve mobil cihazla kolaylıkla derslere katılabilirsiniz. Nerede olursanız olun eğitim almanız oldukça kolay.
 
Sertifika ile Daha Kolay İş Bulun
 
Uzaktan online eğitim ile verilen derslerin sonunda yapılan sınavdan başarılı olursanız sertifika verilmektedir. Bu sertifika kamu ve özel kuruluşlar için her sektör adına geçerlidir. Böylece uzman haline geldiğiniz branş adına rakiplerinizi geçerek arzu ettiğiniz işe sahip olabilirsiniz.
 
Dünyadaki herkese

İstanbul İşletme Enstitüsü, modern eğitimde gençlerin temel aldıkları mesleki eğitimlerinin ardından, pekiştirecek ve onları iş yaşamında belirleyici kılacak eğitimlerini almaları sağlamaktadır. Enstitü, bu şekilde, 18 yaşından başlayarak ileri yaşlara kadar, eğitim almak isteyen herkesin hizmetinde. Son derece kaliteli, alanlarında önemli isimler olan akademisyenlerin elinde eğitim verilmektedir. Bu da öğrenciler için elbette son derece önemli bir şans.

Enstitü Bünyesinde Verilen Online Dersler 

Enstitü online dersler olarak, birçok seçenekler eğitim hizmeti veriyor. Ücretsiz derslerin sayısı son derece fazla, hepsi de kişilerin kariyerlerine direk olarak olumlu etki edecek seçenekleri içeriyor. Ücretleri derslerinin son derece makul rakamlar olması da katılımcıların bütçeleri için gerçekten çok avantajlı. Ücretsiz enstitü online dersler olarak, ads adwords eğitimi, Almanca eğitimi,m Blog yazarlığı eğitimi dikkat çekiyor.

Bordro ile bordro uygulamaları eğitimi, churn ve müşteriyi elde tutma eğitimi, dijital pazarlama eğitimi, dış ticaret eğitimi, doğru ve etkili konuşmanın temelleri kariyerde ilerleme hedefleyenler için ideal dersler. Eğiticinin eğitimi ise eğitim hizmetinde olanların kesinlikle katılmaları gereken bir sertifika programı. Etkili iletişim stratejileri ve  beden dili eğitimi, etkili sunum teknikleri eğitimi, facebook ile instagram reklamcılığı, finansal yönetim eğitimi, fotoğrafçılık eğitimi, genel muhasebe eğitimi, sunulan ücretsiz eğitimler arasında. 

Ücretleri Son Derece Cüzi Olan Geçerli Online Eğitimler

İngilizce eğitimi, İmaj ve algı yönetimi eğitimi, ileri excel eğitimi, İngilizce mülakata hazırlık eğitimi, internet haberciliği eğitimlerinde son derece uygun rakamlarla ders alabilirsiniz. İş İngilizcesi, işaret dili eğitimi de Enstitü bünyesinde verilen dersler arasında. Müşteri odaklı satış teknikleri, NLP eğitimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi de sertifika alınabilecek son derece önemli online eğitim programları arasında. 

Çok önemli ve iş başvurularında hayati katkı sağlayacak, cv hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimi de online eğitim seçenekleri arasındadır. Dijital İK eğitimi, diksiyon eğitimi, e ticaret eğitimi, etkin yönetici asistanlığı eğitimi, ileri seviye fotoğrafçılık eğitimi, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi, iç denetim eğitimi program seçeneklerine, meslek hedeflerinize göre katılabilirsiniz. 

Online Eğitim Programları ile Geçerli Sertifika Seçenekleri

www.iienstitu.com kurumun resmi internet sitesi ve Enstitü hakkında en doğru bilgiler her zaman adreste güncel şekilde yer almaktadır. Eğitim programları, online eğitim statüsünde olduğundan, katılımcılar, uygun oldukları saatlerde ders programlarına katılabilirler. Bu şekilde, en uygun ve verimli çalışma saatlerini ayarlamak mümkündür. Mutlaka kariyerinde ilerlemek isteyenlerin kurum hakkında bilgi alması gerekir. Sertifikalar ise kurumlar ve şirketler tarafında geçerli kabul edilmektedir. 
 
Eylül Yılmaz
yazan Eylül Yılmaz - 20 Ağustos 2021, Cuma, 23:03
Dünyadaki herkese

Günümüzde rekabet koşullarının gelişmesi kişilerin ve kurumların yenilikleri takipte kalmasını zorlaştırmıştır. Rekabetten kopmamak ve yetkin kurumlar tarafından eğitimleri takip etmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kişisel nitelikler ile iş verimlerini artırmaya yardımcı bu programlara yoğun talep olmakta ve sürekli ek eğitimler verilmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü farklı eğitimler sunmakta ve eğitimler sonucunda da sertifika vermektedir.
 
Online Eğitim Hangi Konularda Veriliyor?
 
Online eğitimin verildiği birçok alan ve geniş içerik başlıkları bulunmaktadır. Online eğitimler sırasıyla;
 
Kişisel gelişim eğitimleri- 25 eğitim,
Satış ve pazarlama eğitimleri- 8 eğitim,
İletişim eğitimleri- 6 eğitim,
İş hayatı eğitimleri- 8 eğitim,
Finans- Muhasebe eğitimleri- 4 eğitim,
Yabancı dil eğitimleri- 7 eğitim,
İşletme eğitimleri- 15 eğitim,
İnsan kaynakları eğitimleri- 13 eğitim
Yazılım ve Bilişim eğitimleri- 11 eğitim,
MicroMaster programı- 2 eğitim,
Yönetim ve Organizasyon- 1 eğitim,
İş hayatı- 4 eğitim,
Satış ve Pazarlama- 1 eğitim bulunmaktadır ve yukarıdaki eğitimler verilmektedir. Enstitü e-egitim adaylara büyük kolaylık sağlamakta ve iş hayatında gerekli olabilecek sertifikaları almalarına imkan tanımaktadır. Unutulmamalıdır ki meslek sahibi olanlar bile mutlaka mesleki yönden kendilerini geliştirmek zorundadır. Hızlı değişen teknoloji sayesinde bilgilerin güncelliğini kaybetmesi, yani bilgilerin ortaya çıkması iş hayatında kişiyi zor durumlarda bırakabilmekte ve hatta işini kaybetmesine bile sebep olabilmektedir.
 
Online Eğitimler Nasıl Gerçekleştiriliyor?
 
Yenilikçi bir eğitim modellerinin sunan özel eğitim ve araştırma kurumu olan İstanbul İşletme Enstisüsü iş hayatında birçok yenilikle kişilere fırsatlar sunmaktadır. Enstitü e-eğitim programlarına tamamen web üzerinden katılım sağlanmaktadır. Kayıt, eğitim ve sonuç alma gibi işlemler de internet üzerinden yürütülmektedir. En başta insan kaynakları yönetimi olmak üzere iş hayatında da ihtiyaç duyulan ve kişisel gelişimlerin tamamlanacağı tüm eğitimlere ücretsiz katılım sağlanmaktadır.
 
Alınan Sertifikalar Ne İşe Yarıyor?
 
Sertifikalar herhangi bir iş programına başvuru gerçekleştirildiğinde o konu hakkında bilgi ve belge sahibi olunduğunun kanıtıdır. Öteki adaylardan ön planda tutulmalarını sağlarlar. Özellikle de işsizliğin yüksek olduğu zamanlarda iş dünyası daha geniş taleplerle eleman aramakta ve çeşitli becerileri şart koşabilmektedir. Ayrıca Enstitü e-egitim programları çok kapsamlı olmakta ve farklı yöntem ile kriterler kullanarak değerlendirmelerin güvenilirliğini sağlamaktadırlar.
 
İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesindeki eğitimler ücretli ve ücretsiz olarak verilmektedir. Bu programlara katılım yapan kişiler mevcuttaki mesleklerinde kendilerini geliştirebilecekleri yeni girişim yapmakta ve son trendlerde ihtiyaç duyulan donanıma sahip bir şekilde eğitimi tamamlamaktadırlar.