Blog entry by Nebahat Daşkin

Nebahat Daşkin
by Nebahat Daşkin - Sunday, 31 October 2021, 11:15 AM
Anyone in the world

          Ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim.

Antropoloji biliyorum. sosyolojiden anlıyorum. çoğu siyasetçiden daha fazla siyasal bilgiye sahibim. Ekonomiyle alakalı bir çok şeye vâkıfım. Arkeolojik olarak yer altı yer üstü her türlü ne kadar kalıntı,eser varsa dünya ve ülke genelinde çoğunu size tarif edebilirim.

        İnsan psikojisinden tutun yer yüzünde vuku bulmuş ne kadar felsefik ideolojiye dair her şeyi size açıklayabilirim. Sanatsal olarak entellektüel tüm donanıma sahibim, genç kızlarımızın çeyizlerindeki dantellere işledikleri motifleri saymazsak eğer.

       İletişim noktasında hayvanlar ve makinelerle bile diyaloğa girecek kadar iletişim modellerine hakimim. Günümüz dünya sorunlarında evren varolduğundan bu yana ki tüm sorunlara tartışmalara çözüm önerilerine çağdışı postmodern hiç farketmez bir görüş sunabilirim.

     Hukuksal anlamda içtihadı birleştirme kararlarından tutun hakimin takdir yetkisini kullandığı durumları size betimleyebilirim. Yeryüzünde akademisyen diye sıfatlandırılan zatı muhteremlerin yazdığı makaleleri araştırma analiz etme tenkit etme kavrama bazında tüm yeteneklere sahibim.

      Bir Tarihçi kadar tarih bir coğrafyacı kadar coğrafya bilgilerine hakimim. Bize Sosyal Bilgiler Öğretmeni diyorlar sadece, halbuki bir öğretmenden daha fazlasıyız.....

         

                         NEBAHAT TORUN DAŞKIN.

                        10 EKİM 2015