Veri saklama özeti

Bu özet, kullanıcı verilerini tutmak için varsayılan kategorileri ve amaçları gösterir. Bazı bölgelerde, burada listelenenlerden daha belirli kategoriler ve amaçlar olabilir.

Site

Kategori

Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.


Amaç

Amacı

Özel nitelikli verilerin işlenmesi Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Enstitü ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
Kurumumuz, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Saklama süresi
1 yıl
Yasal dayanaklar
Sözleşme (GDPR Madde 6.1 (b)) Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri konusunun talebi üzerine adım atmak için işlem gereklidir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Veriler, Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında belirtilen yasağın veri konusu tarafından kaldırılmayabileceğini öngörmesi dışında, kişisel verilerin bir veya daha fazla amaç için işlenmesine açıkça izin vermiştir.

Kullanıcılar

Amaç

Amacı

Özel nitelikli verilerin işlenmesi Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Enstitü ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
Kurumumuz, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Saklama süresi
1 yıl
Yasal dayanaklar
Sözleşme (GDPR Madde 6.1 (b)) Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri konusunun talebi üzerine adım atmak için işlem gereklidir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Veriler, Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında belirtilen yasağın veri konusu tarafından kaldırılmayabileceğini öngörmesi dışında, kişisel verilerin bir veya daha fazla amaç için işlenmesine açıkça izin vermiştir.

Eğitimler

Amaç

Saklama süresi
Tutma süresi tanımlanmadı

Dersler

Amaç

Saklama süresi
Tutma süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Tutma süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Tutma süresi tanımlanmadı