Eğitmen Sözleşmesi

İstanbul İşletme Enstitüsü uzaktan eğitim platformunda bir eğitmen olmak için kaydolduğunuzda ve bu sözleşmeyi onayladığınızda Eğitmen Şartlarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar Enstitü platformunun eğitmenlerle ilgili anlaşma ayrıntılarını ele alır. Bu sözleşme eğitmenlerin ders sayfasında uygun bir bölüme her zaman erişimine açık olarak yerleştirilir. Eğitmenler sözleşmeyi okudukların kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyle ilgili itirazını 7 gün içerisinde bildirebilir. İtiraz edilmeyen sözleşmeler kabul edilmiş sayılır. Sözleşme eklenme tarihi dijital olarak belirtilir ve güncelleme yapıldığında eğitmene güncel iletişim kanalları yoluyla iletilir.

İstanbul İşletme Enstitüsü kurumu bu sözleşmede bundan sonra “Kurum” ve “Enstitü” olarak anılacaktır.

1.     Eğitmenin Yükümlülükleri

Eğitmen olarak; dersler, canlı dersler, eklediğiniz videolar, tartışma forumları, sınavlar, kodlama egzersizleri, deneme sınavları, ödevler, kaynaklar, sorular olmak üzere yayınladığınız tüm içeriklerden sorumlusunuz. Bu içeriklerle ilgili denetim yapılacak ancak danışmanlık kurum tarafından yapılmayacaktır. Bununla birlikte kurum sorumluluk alınmayacaktır.

Aşağıdakileri kabul ettiniz.

-       Doğru hesap bilgileri sağlayacak ve bu bilgileri koruyacağınızı;

-       Ders içeriğinizi kullanmak üzere gerekli lisanslara, haklara, rızalara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu;

-       Ders içeriğinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını;

-       Eğitim verebilmek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve yetkinlik grubu dahil gerekli niteliklere, sertifikalara ve uzmanlığa sahip olduğunuzu ve öğrencilere hemen yanıt vereceğinizi, sektörünüzün ve genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini temin edeceğinizi.

Aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt ettiniz.

-       Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamak veya sağlamak;

-       Kullanılan sistem yoluyla veya herhangi bir kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermek veya iletmek;

-       Platformu öğrencilere özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmak; (örneğin yayınlanması yasak olan bir müzik eseri veya ses kaydının herkese açık olarak yayınlamak veya üçüncü taraftan lisans almamızı ya da bir telif ödemesi yapmamızı gerektirecek herhangi bir faaliyette yer almak)

-       Platformu kötüye kullanmak,

-       Başka bir kişiyi temsil etmek veya başka bir kişinin hesabına izinsiz erişim elde etmek;

-       Diğer eğitmenlere müdahale etmek veya başka şekilde kurslarını sunmalarını engellemek veya destek hizmetleri dahil olmak üzere Enstitü kaynaklarını kötüye kullanmak.

2.     İçerik Lisansı

Kurumumuza içeriğinizi sunma, pazarlama, kullanma ve bu amaçlar için doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla bu içeriği öğrencilere pazarlama hakkı vermiş olursunuz. Buna, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme hakkı dahildir

Ücretsiz yapılan eğitimlerde verilen ders içeriği aksi yönde anlaşma sağlanmadığı sürece lisansı kuruma aittir. Bu ders içeriğini kurumun öğrencilere taahhüt ettiği süre boyunca yayınlar.

Ücretli eğitimlerde ders içeriğinizin tamamını veya bir kısmını dilediğiniz zaman platformdan çıkarma hakkına sahipsiniz. Ders içeriğinin kaldırılmasından 60 gün sonra yeni kullanıcılar açısından sonlanacaktır. Ancak ders içeriğinin kaldırılmasından önce öğrencilere verilen haklar, kayıt süreleri boyunca devam eder.

Dersleri yayınlama, pazarlama, tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla ders içeriğinin tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebiliriz. Enstitü için adınızı, resminizi, görüntünüzü veya sesinizi; KVKK ve diğer geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmektesiniz.

3. Hüküm ve Şartlar

3.1 Güvenlik Politikası

Eğitmenler bilgi güvenliği politikamıza ve zaman zaman Enstitü tarafından belirlenen diğer kurs kalitesi standartlarına veya politikalarına uymayı kabul etmiştir. Eğitmenlerin ilgili güncellemelere uyduğundan emin olmak için bu politikaları düzenli olarak kontrol etmesi gerekir. Platformu kullanımının Enstitünün (tamamen kendi takdirine bağlı olarak sağlayabileceği veya iptal edebileceği) onayına tabi olduğunu kabul etmiştir.

Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere önceden bildirmeksizin, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zaman, kursları kaldırma, ödemeleri askıya alma ve/veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı tutarız:

-       Bir eğitmen veya kurs, politikalarımıza veya yasal şartlarımıza uymadığında;

-       Bir kurs, kalite standartlarımızın altında kaldığında veya öğrenci deneyimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda;

-       Bir eğitmen Enstitüde hoş olmayan bir davranış gösterdiğinde veya Enstitünün halkın gözündeki itibarını zedelediğinde, Enstitüye saygısızlık gösterdiğinde, Enstitüyü bir skandal içerisine sürüklediğinde veya Enstitü ile alay ettiğinde;

-       Bir eğitmenin, Enstitünün politikalarını ihlal eden bir pazarlamacı veya iş ortağının sunduğu hizmetler ile ilgisi olduğunu öğrendiğimizde veya Enstitünün tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği şekilde.

3.2 Misafir eğitmenler ve asistanlar

Platformumuz eğitmenlerin kurslara diğer kullanıcıları misafir eğitmen veya öğretim asistanı eklemesine olanak tanır. Misafir eğitmen veya öğretim asistanı ekleyerek bu kişileri canlı derslere alabilir ya da içeriklerini paylaşabilir. Enstitü, eğitmen ve bu tür kullanıcılar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık konusunda aracılık edemez veya bununla ilgili herhangi bir sorunda danışmanlık sunamaz.

3.3 Diğer Kullanıcılarla İlişki

Eğitmenlerin öğrencilerle sözleşmeye dayalı doğrudan bir ilişkisi yoktur; bu nedenle öğrenciler hakkında indirilebilir tek bilgi, enstitü aracılığıyla sunulan bilgiler olacaktır. Edinilen bilgileri, Enstitü platformunda öğrencilere ders anlatmaktan başka bir amaçla kullanılmayacağını ve Enstitü platformu dışında ek kişisel bilgi talep edilmeyeceğini veya öğrencilerin kişisel bilgilerini saklamayacağını kabul etmiştir. Öğrencilerin kişisel verilerinin kullanımından kaynaklanan iddialara karşı Enstitüye tazmin mükellefiyetinde olunacaktır.

3.4 Korsanlık Karşıtı Çalışmalar

Kursların yetkisiz kullanımdan korunmasına yardımcı olmak için korsanlıkla mücadele sağlayıcılarıyla iş ortaklığı kuruyoruz. Kurumumuza ve korsanlıkla mücadele sağlayıcılarımıza, telif hakkı çıkarlarını eğitmen adına uygulamak amacıyla bildirimde bulunmak üzere birincil yetki vermiştir.

4. Eğitmen ödemeleri

4.1 Eğitim fiyat Belirleme

4.1.1 Ücretsiz eğitimler

Ücretsiz eğitimlerde öğrenciler eğitime herhangi bir ücret ödemeden katılır. Eğitmen ise kurum tarafından teklif edilen ders saat ücreti ile ders verir. Bu tutar eğitimin öğrencilere, kuruma ve topluma sağladığı katma değer, öğrencilerin edindiği fayda ve fayda elde edebilecek potansiyel insan sayısına bağlı olarak belirlenir. Ders saat ücreti teklif usulü ile yapıldığı şekildedir.

4.1.2 Ücretli eğitimler

Eğitmenler kurs fiyatı belirlerken Enstitü ile ortak karar alması gerekir. Kurum eğitmenin deneyiminden, eğitmen ise kurumun Pazar hakimiyetinden yararlanır. Bununla birlikte kurum fiyatı tek başına belirleme, fiyatını indirme ya da ücretsiz sunma hakkına sahiptir. Enstitü tarafından fiyatı değiştirilen bir eğitimde eğitmenin eğitimden çekilme hakkı saklıdır.

4.2 Vergiler

Bir öğrenci eğitim satın aldığında eğitimle ilgili KDV ve diğer vergiler ortaya çıkabilir. Bu vergiler kurum tarafından ödenir. Eğitim için toplanan ücretin eğitmen tarafına pay edilmesiyle birlikte ilgili vergi düşülerek toplam miktar ödenir.

4.3 Promosyon

Eğitim satışını arttırmak ve eğitim itibarını yükseltmek amacıyla bazen eğitime ücretsiz öğrenciler dahil edilir. Eğitim fiyatını indirmek buna dahildir. Fiyat indirmek ve ücretsiz öğrenci alma talebi bildirilmesi halinde Enstitü eğitmene danışmanlık yapacaktır.

5. Ödemeler

5.1 Ücretli eğitim ödemesi

Bir öğrenci eğitimi satın aldığında, satışın brüt tutarını, Enstitü tarafından öğrenciden alınan asıl tutar olarak hesaplarız. Satışın net tutarını hesaplamak için tüm vergileri bu tutardan düşeriz.

Gelir payı, öğrenci geri ödemeleri gibi geçerli mahsupları uyguladıktan sonra Net Tutarın %50'si olacaktır. Eğer eğitmen ödeme oranını değiştirirsek 30 gün önceden e-posta yoluyla bildirim gönderir ya da sitemiz üzerinden bir duyuru yayınlarız.

Satışın hangi para biriminde yapıldığından bağımsız olarak Enstitü, eğitmenlere yönelik tüm ödemeleri Türk Lirası ile (TL) ile yapar. Döviz dönüştürme ücretleri ve gönderim ücretleri hariç olmak üzere işlem ücretlerini dikkate alırız.

5.2 Ödemelerin Alınması

Eğitmene zamanında ödeme yapabilmemiz için eğitmenin bir banka hesabı olmalı ve IBAN numarasını kuruma bildirmelidir.

Ödemeler her ayın 1’inde belirtilen banka hesabına Türk lirası olarak yapılır ve bir eposta yoluyla ödemenin ayrıntıları paylaşılır.

5.3 Para İadeleri

Kullanım Şartlarında açıklandığı şekilde, öğrencilerin geri ödeme alma hakkı mevcuttur. Eğitmenler öğrencilerin para iadesi alma hakkını tanır ve kabul eder. Eğitmenler, geri ödemesi yapılan işlemler için gelir elde edemez.

Tarafımızdan ilgili eğitmene ödeme yapıldıktan sonra bir öğrenci geri ödeme talep ederse şu haklarımızı saklı tutarız: (1) geri ödeme miktarını, eğitmene yapılacak bir sonraki ödemeden düşmek veya (2) eğitmene yapılacak başka ödeme yoksa ya da ödemeler, geri ödenecek miktarları karşılamak için yeterli değilse eğitmenden, kendi kursları için öğrencilere yapılan geri ödeme tutarlarını karşılamasını istemek.

6. Ticari Markalar

Ticari markalarımızı, eğitmen olarak görev yaparken ve aşağıdaki gerekliliklere tabiyken yetkilendirdiğimiz durumlarda kullanılabilir.

Eğitmenlerin aşağıdakileri yapması beklenir

·      Yalnızca sunduğumuz ticari markalarının görsellerini kullanmak,

·      Ticari markalarımızı yalnızca kursların tanıtımı ve satışı veya derslere katılım için kullanmak,

·      Markanın kullanımının durdurulmasını talep etmemiz durumunda bu talebi doğrudan uygulamak.

Eğitmenlerin aşağıdakileri yapmaması beklenir.

·      Ticari markalarımızı yanıltıcı veya aşağılayıcı bir şekilde kullanmak;

·      Ticari markalarımızı; yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde veya uygunsuz, müstehcen veya yasalara aykırı bir konu ya da materyal ile bağlantılı olarak kullanmak.

7. Yaptırımlar

Eğitmenler “Eğitmen Sözleşmesine” tabi olduğu dönemde yasalar yoluyla herhangi bir tür bir yasaklamaya maruz kalması halinde Enstitüyü 24 saat içinde bilgilendireceğini, anında yürürlüğe girecek ve eğitmene yönelik başka bir taahhüt olmayacak şekilde size yönelik tüm yükümlülüklerimizi feshetme hakkına sahip olduğumuzu kabul etmiştir. Bu tür bir yasaklamaya tabi olan başka herhangi bir kişi veya kuruluşla herhangi bir işlem yürütmek veya bu tür bir işleme olanak sağlamak amacıyla eğitim sistemimizi kullanmayacağını kabul etmiştir.

8. Hesabın Silinmesi

Hesabı silmeden önce eğitmene yapılması gereken kalan planlı ödemeleri gerçekleştirmek için ticari olarak makul çalışmalar yürütürüz. Eğitimlere daha önce kaydolan öğrenciler varsa hesabı sildikten sonra bu öğrenciler eğitmenin adına ve ders içeriğine erişim süresi boyunca erişmeye devam edecektir. Hesabınızı silerken yardıma ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız Destek Merkezimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

9. Çeşitli Hukuki Şartlar

9.1 Bu Şartların Güncellenmesi

Zaman zaman, uygulamalarımızı netleştirmek veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu Şartları güncelleyebiliriz ve Enstitü, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve/veya bu Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde hesapta belirtilen e-posta adresine e-posta bildirimi göndermek ya da sitemiz aracılığıyla bir bildirim yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle eğitmenlere bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen tüm Şartlar önceki tüm Şartların yerini alacaktır.

Eğitmenlerin web sitemizdeki yapmış olduğu tıklamalar ip adresiyle birlikte 6 ay süreyle tutulur.

9.3 Aramızdaki İlişki

Eğitmenlerle aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz

9.4 Geçerlilik Süresi

Aksi belirtilmediği sürece süresiz olarak geçerlidir.

10. Bizimle İletişime Geçme

Bizimle iletişime geçmenin en iyi yolu Destek Ekibimiz ile iletişim kurmaktır. Hizmetlerimiz ile ilgili soru, endişe ve geri bildirimlerinizi lütfen bize iletin.

 

İstanbul İşletme Enstitüsü

Yönetici

Bilal Şentürk


Last modified: Tuesday, November 12, 2019, 4:09 PM