Enstitü Sözlüğü


Eğitimde öğrendiğiniz kelimeleri tanımlayın ve sözlük girdisi oluşturarak öğrenmeyi pekiştirin.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  35  (Next)
  ALL

E

Ayla Sürücü

Erguvani

by Ayla Sürücü - Wednesday, 16 June 2021, 4:37 PM
 

 Eflatunla kırmızı arası renk. Erguvan çiçeği renginde olan.


Sema Yavuz

ERZEN

by Sema Yavuz - Monday, 18 May 2020, 8:31 AM
 

Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Eş Zamanlı Mühendislik

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:33 PM
 
Süreç tasarımıyla aynı zamanda yürütülen ürün tasarımı çalışmaları.

Picture of Tunay Özdemir

Eşbah

by Tunay Özdemir - Wednesday, 8 January 2020, 12:01 PM
 

Şen şakrak, neşeli, etrafa neşe ne olumlu enerji veren girişken kişi


Ayla Sürücü

Eskiz

by Ayla Sürücü - Thursday, 1 July 2021, 1:25 PM
 

 Kelime olarak “ön çalışma, taslak” anlamına gelmektedir. Genellikle resim sanatında kullanılan bir terimdir. Resim sanatçıları yani ressamlar, herhangi bir nesne veya manzarayı çizmek üzere belirledikten sonra kaba bir taslak oluştururlar. Buna eskiz denir.


Ayla Sürücü

Estrece

by Ayla Sürücü - Saturday, 5 June 2021, 7:00 PM
 

Kökeni Latince olan ve  eski Fransızca'da "estrece" sözcüklerinden gelen stres kavramı 17.yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, elem anlamında kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde ise güç, baskı, zor anlamlarında objelere, kişiye, organa ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır 


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Etik

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:32 PM
 
Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenler.

Picture of Feyza Nur İlhan

Etik anlayış

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Aklın ve sağduyunun yönlendirdiği görüşleri izlemek, yerleşik, toplumsal ve ahlak kurallarına saygılı davranmak ve bu amaçla kişisel istek ve çıkarlardan özveride bulunmaktır.

Hulya Demirkaya

Etkin dinleme

by Hülya DEMİRKAYA Demirkaya - Wednesday, 11 December 2019, 12:37 PM
 

Bes duyumuz disinda farkli bir algida kalip ayni zamanda kalbimizin bize yol gostermesini saglamak...


Bahri Salar

Evrim

by Bahri Salar - Wednesday, 1 July 2020, 1:30 PM
 

Değişim


Ayça Nur Özönal

evvel

by Ayça Nur Özönal - Tuesday, 5 May 2020, 8:40 AM
 

önce


Elif şengül

eylem

by Elif şengül - Tuesday, 4 February 2020, 10:21 AM
 

eylem eğitimin asıl hedefi olan amacıdır. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözü bu teoriyi destekler


Picture of Feyza Nur İlhan

Eylem planı

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Kısa dönem içinde nelerin yapılması gerektiğini, bunları kimlerin, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağını, yürütme sorumluluğu ve onay yetkisinin kimlerde olduğunu, kime bilgi verileceğini ve kimlerden destek isteneceğini belirten kararlar dizisidir.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Eylemsel plân

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:34 PM
 
Stratejik plânlarda saptanan amaçlara nasıl ulaşılacağını belirleyen plân.

Esma Didem Dalaklioglu

Eyvallah

by Esma Didem Dalaklioglu - Monday, 29 June 2020, 4:20 PM
 

allahaısmarladık, hoşça kalın, teşekkür ederim, evet, öyle olsun gibi anlamlarda kullanılır.


Picture of Bilal Gullu

Ezoterizm

by Bilal Gullu - Monday, 22 February 2021, 9:29 AM
 

Kökü sözcük olarak Yunanca ‘içe ait’ anlamına gelen, sadece belli sayıda üyelere açıklanan gizli ilimler olarak tanımlanır.


F

Talip Bozyılan

faal

by Talip Bozyılan - Sunday, 29 March 2020, 12:08 PM
 
bir eylemde etkin olma ,özne olma durumu,aktif olma .işler olma, katılım sağlama gibi anlamlara gelir.
örn: Ahmet  tamir işlerinde  çok faaldır. 


Adem Kavaz

Facebook Piksel

by Adem Kavaz - Monday, 6 April 2020, 8:30 AM
 

Site ve reklam yöneticisi arasındaki köprüdür


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Factoring

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:34 PM
 
Kısa vadeli kredili satışlardan doğan alacak haklarının devredilmesi.

Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Faiz

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:35 PM
 
Paranın kullanım hakkından belirli bir süre için vazgeçilmesinin bedeli.

Ayla Sürücü

Fallik

by Ayla Sürücü - Monday, 24 May 2021, 1:22 PM
 

  1.  Utanma duygusu olmayan, yüzü kızarmayan.
  2. Oynak yürüyüşlü, kırıtkan.


Selda Yazıcı çelebi

Fantastik

by Selda Yazıcı Çelebi - Monday, 29 June 2020, 4:20 PM
 

Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan


Picture of Eda Orçan

farazi

by Eda Orçan - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Bir varsayıma dayanan. 


Ayla Sürücü

Farfara

by Ayla Sürücü - Monday, 26 April 2021, 6:00 PM
 

Ağız kalabalığı, gürültü.


Elif şengül

farkettirmenin önemi

by Elif şengül - Tuesday, 4 February 2020, 10:21 AM
 

eğitici bilgiyi verirken alıcıda farkındalık uyandırıyorsa eğiticiliği hakkıyla yapıyor denilebilir


Picture of Güler POLAT ÜRKMEZ

Farkındalık

by Güler POLAT ÜRKMEZ - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Farkındalık, bir canlının çevresinde gelişen olayları bilme, algılama ve duyumsama becerisidir. "Bir şeyin bilincinde olma" anlamına gelmektedir. Göreceli bir kavram olan farkındalık, iç organlara ait bir duyu olabilirken duyu organları yoluyla alınan dış kaynaklı bir durumu da ifade edebilmektedir.


şenay Eran

Farkındalık / Mindfulness

by Şenay Eran - Tuesday, 7 April 2020, 11:29 AM
 

Bilinçli farkındalık, kişinin dikkatini şimdiki zamanda yargılamadan kaçınarak meydana gelen deneyimlere bilinçli olarak getirme şeklinde gelişen psikolojik sürecidir. 


Picture of Feyza Nur İlhan

Farklılıkların yönetimi

by Feyza Nur İlhan - Wednesday, 1 May 2019, 7:36 PM
 
Yaş, cinsiyet, din, inanç, kişilik gibi yönleriyle farklı insanları etkili bir şekilde yönetmek için planlanan ve uygulanan organizasyonel sistemlerin; farklılığın yararlarını en üst düzeye çıkarırken, sorunlarını ve sakıncalarını en alt düzeye indirecek şekilde kurulmasıdır.

Ayla Sürücü

Fasih:

by Ayla Sürücü - Tuesday, 19 January 2021, 11:38 AM
 

 Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan. 


Başak Bal

Fason

by Başak Balcı - Tuesday, 11 February 2020, 10:43 AM
 

Marka sahibi tarafından başka bir firmaya yaptırılan üretim.


Picture of Bilgen Alkan (Enstitü)

Fayda

by Bilgen Alkan (Enstitü) - Thursday, 25 April 2019, 1:35 PM
 
Mal ve hizmetlerin insan gereksinmelerini karşılama özelliği.

Kamil ÇANKAYA

feedback

by Kamil ÇANKAYA - Monday, 27 April 2020, 12:04 PM
 

Geribildirim (Feedback), kullanıcıya bulunduğu durum ve yaptığı eylem ile ilgili, sistem tarafından geri verilen her türlü bilgi ve bildirimlerdir


Picture of Sevim Yılmaz

Fenomenoloji

by Sevim Yılmaz - Monday, 17 February 2020, 6:30 PM
 

Olayların ve olguların incelenmesinde tek doğru yöntem bulunduğunu, olaylara ilişkin insan bilgisinin ancak duyu organları aracılığıyla ve onların olanakları, yeterlikleri ölçüsünde elde edilebileceğini öne süren görüş.


Ayla Sürücü

Fenomenoloji,

by Ayla Sürücü - Wednesday, 21 April 2021, 8:39 AM
 

Dolaysız olarak verilmiş olanı betimlemeye dayanan bir yöntemdir.


Ayla Sürücü

Feragat

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 


Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.


Ayla Sürücü

Ferahfeza

by Ayla Sürücü - Friday, 18 June 2021, 12:24 PM
 

Alaturka müzikte, yegah perdesinde karar kılan makamlardan biri. Ayrıca ferah artırıcı anlamında da kullanılır.


Rumeysa Akten

Ferdiyet

by Rumeysa Akten - Monday, 4 May 2020, 8:34 AM
 

Bireysellik


Picture of Berna Genç

feriştah

by Berna Genç - Thursday, 20 February 2020, 8:50 AM
 

Bir işi yapan en iyi kişi, işin ehli, uzmanı ve en yetkili kimse.


Ayla Sürücü

Fermantasyon ya da mayalanma

by Ayla Sürücü - Sunday, 13 June 2021, 6:27 PM
 

 Bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.


Picture of Elanur Soylu

Fernweh

by Elanur Soylu - Wednesday, 11 December 2019, 12:38 PM
 

Almancada uzaklara özlem duymak, hiç bilinmeyen, gidilmemiş, görülmemiş yerlere duyulan hasret demek.
Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  35  (Next)
  ALL