Tahsilat yapmadaki sıkıntının gerek bilimsel gerekse spiritüel (ruhani) sebeplerini inceleyerek, kişilerin özgüvenlerini artırıcı ve kişisel gelişimlerine yardımcı olacak beceri ve yeteneklerin kazanılması sağlanacaktır.