Bir kişi hakkında zihinlerde oluşan ilk algılar ve düşünceler "imaj" olarak nitelendirilmektedir. Bu algıların ve düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olması kişiyi; güvenilirlik, tercih edilip edilmeme, markalaşma ve kalite standartları açısından etkilemektedir. Kişisel imaj, bir takım psikolojik faktörlere bağlı olarak şekillenmekte olup alınabilecek bir takım önlemler ve belli stratejilerle yönetebilirlilik arz etmektedir. Bu eğitimin amacı da kişisel imajı geliştirmenin stratejilerini ve püf noktalarını paylaşmaktır.