Kuruluşlarda kalite sistemlerine geçişi sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, bir yandan kurumsal kültürün korunmasını diğer yandan çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği kalite standartlarının uygulanmasını gerektirmektedir.

Ülkemizde 1983 tarihinde "kalite kontrol şemaları” ile gündeme giren kalite yönetimi yaklaşımı, 90'lı yıllarda ISO uygulamalarıyla yaygınlaşmıştır