Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların insan ve maddi kaynakları kullanarak amaçlarını etkili ve verimli şekilde gerçekleştirmesi yönetiminde kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden sistemdir.

ISO, kuruluşların kendi koşullarına uygun bir kalite güvence sistemi geliştirmelerinde esas olarak kullanılabilecek bir model sunmaktadır. Kuruluşlar için bu modele uygunluk, pek çok gelişmiş ülke tarafından kabul edilmiş olan uluslararası standartlara uygun bir kalite sistemine sahip olma anlamına gelmektedir. Model uygulandığında, kurumsal işleyişin kalite tabanlı örgütlenmesi için gerekli unsurlar öncelikle tanımlanmakta ve tanımlanan unsurlar doğrultusunda işleyiş yürütülüp denetlenebilmektedir.

Tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilirliği ile TS EN  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standartı temel kavramları ,sekiz temel prensip ile standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması bu kalite yönetim sistemi temel eğitimi için bir amaçtır.