İç tetkikçi eğitimi; yapısı itibarı ile ISO 9001:2008 standardına göre kurulmuş sistemlerin iç tetkikini gerçekleştirecek tetkikçilerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi karşılayarak kalite sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini  saptamak için yapılan tetkiklere  ait  esasları  ve aşamaları açıklamak,kalite standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartların ne ifade ettiğini anlamalarını sağlayarak işletmelerinde süreç mantığı ile  sistemin geliştirilmesine katkıda bulunacak tetkikçilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.